Facebook

Skokowy wzrost przychodów i zysku DB Energy

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2019/2020 (lipiec-grudzień) DB Energy wypracowało 9,6 mln zł przychodów, podwajając rezultat z analogicznego okresu przed rokiem. Zysk netto wyniósł 871 tys. zł i zwiększył się o 459%.

W pierwszym kwartale 2019/2020 sprzedaż DB Energy wyniosła 6,4 mln zł, zaś w drugim spółka dołożyła kolejne 3,2 mln zł. Narastająco dało to przychody na poziomie 9,6 mln zł, czyli o 98% więcej rok do roku. Wpływ na przychody spółki w omawianym okresie miało rozliczenie realizacji etapów projektów, w tym projektu dla Ciech Soda Polska; projektu dla ZGH Bolesław oraz projektu Simoldes Plasticos. W omawianym okresie spółka dokonała także rozliczenia projektów związanych z pozyskiwaniem Białych Certyfikatów – 3,83 mln zł w pierwszym kwartale i 1,26 mln zł w drugim kwartale.

Na koniec grudnia 2019 roku spółka miała już prawie 10 mln zł przychodów, a wynik netto po dwóch kwartałach osiągnął rekordowy poziom wyniku rocznego z roku obrotowego 2018/2019. Konsekwentnie powiększamy portfel zleceń o kolejne projekty generalnego wykonawstwa i w formule ESCO. Czynniki rynkowe, takie jak wzrost cen energii, czy cen uprawnień do emisji CO i Białych Certyfikatów stymulują inwestycje energooszczędne w przemyśle, co jest dobrym prognostykiem dla wyników finansowych w kolejnym roku – oznajmia Krzysztof Piontek, prezes DB Energy

Zysk netto spółki po pierwszym kwartale 2019/2020 wyniósł 835 tys. zł, a kolejne 36 tys. zł spółka wypracowała w okresie od października do grudnia. W całym półroczu DB Energy zarobiło więc na czysto 871 tys. zł, czyli aż o 459% więcej niż rok wcześniej. Wówczas wynik spółki był na poziomie 156 tys. zł.

Perspektywy dalszego rozwoju

Na koniec grudnia 2019 spółka miała w ofertowaniu projekty o łącznej wartości około 35 mln zł do realizacji na lata 2020-2021 r. Pod koniec stycznia podpisała kolejny duży kontrakt na rynku efektywności energetycznej w przemyśle, realizowany w formule generalnego wykonawstwa – projekt dla Schumacher Packaging, globalnej firmy z branży opakowań. Umowa obejmuje realizację pierwszego etapu kompleksowej modernizacji elektrociepłowni zlokalizowanej w Myszkowie. Czas realizacji projektu to 52 tygodnie. Wynagrodzenie za zrealizowane prace wyniesie 17,9 mln zł i będzie płatne w transzach, po etapach zakończonych prac.

DB Energy

DB Energy działa w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu. Realizuje projekty poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych, od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, przez ich projektowanie i realizację, uwzględniając finansowanie w modelach ESCO (Energy Saving Company – finansowanie długoterminowe) lub EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji). Spółka zarządza także efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącym monitoringiem instalacji przemysłowych i ich predykcyjnym utrzymaniem w oparciu o system DiagSys.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas