Facebook

Elektrobudowa zawarła ugodę ze związkowcami w Finlandii

Elektrobudowa zawarła ugodę z Fińskim Związkiem Zawodowym Pracowników Branży Elektrycznej. Ugoda ta zakończy wszystkie spory i postępowania toczące się w Finlandii dotyczące roszczeń dochodzonych przez Związek wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych przez spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej Olkiluoto 3.

Na mocy ugody strony postanowiły, że Elektrobudowa zapłaci na rzecz Związku Zawodowego łączną kwotę 1,2 mln euro, w tym 0,68 mln euro tytułem roszczeń względem pracowników oraz 0,52 mln euro tytułem zwrotu kosztów prowadzonego postępowania. Kwota ugody zostanie zapłacona w czterech ratach w wysokości odpowiednio 0,35 mln euro, 0,25 mln euro, oraz dwie raty po 0,3 mln euro) płatnych na koniec pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału 2020 roku oraz na koniec pierwszego kwartału 2021 roku.

Jak informuje Elektrobudowa, w związku z rezerwami księgowymi utworzonymi w poprzednich okresach sprawozdawczych, okoliczność zawarcia ugody, jak również jej realizacji nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki okresu sprawozdawczego roku 2019.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas