Facebook

Photon Energy podłączył osiem elektrowni PV na Węgrzech

Photon Energy Solutions – węgierska spółka zależna Photon Energy – ukończyła budowę i podłączyła do sieci osiem elektrowni fotowoltaicznych o całkowitej zainstalowanej mocy 5,4 MWp na Węgrzech, w gminie Tata. Aktywa te zwiększą łączną, zainstalowaną moc własnych elektrowni PV na Węgrzech do 31,5 MWp, a w skali całej grupy do 57,1 MWp.

Nowe elektrownie będą produkować około 7,35 GWh energi elektrycznej rocznie. Sześć z ośmiu instalacji zostało zbudowanych w oparciu o nowoczesną technologię trackerów (jednoosiowy system śledzenia), gdzie moduły fotowoltaiczne zmieniają swoje położenie względem słońca w celu optymalizacji kąta padania światła słonecznego. Dzięki temu rozwiązaniu wydajność modułów wzrośnie o około 15-20%. Pozostałe dwie elektrownie zbierają światło słoneczne pod stałym kątem.

Cieszymy się z podłączenia do sieci nowych 5,4 MWp mocy, które wraz z istniejącymi już aktywami kontrybuują łącznie 31,5 MWp do miksu energetycznego na Węgrzech. Wraz z pozostałymi 17,7 MWp mocy PV,które są w trakcie budowy (3,5 MWp) albo w finalnej fazie procesu przygotowania projektów do budowy (14,2 MWp) jesteśmy na dobrej drodze do realizacji celu na koniec 2021 roku, jakim jest 75 MWp mocy węgierskich elektrowni fotowoltaicznych w naszym portfelu własnym – oznajmia Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Photon Energy z siedzibą główną w Amsterdamie to globalne przedsiębiorstwo oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, obejmujące wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych. Od powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i oddał do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 80 MWp, z czego 57,1 MWp stanowi moc instalacji w portfelu własnym. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) oraz 17,7 MWp na Węgrzech.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas