Facebook

Zysk Kogeneracji mocno w górę

Skonsolidowane przychody Kogeneracji wyniosły w ubiegłym roku 1,09 mld zł wobec 968,5 mln zł rok wcześniej. Zdecydowanie wyższą dynamikę osiągnięto w przypadku wyniku netto. Grupa zarobiła na czysto 83,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk był na poziomie 6,8 mln zł.

– Najistotniejszy wpływ na wynik grupy miał spadek kosztów z tytułu rekompensat KDT o kwotę 113mln zł. Ważnym czynnikiem był też spadek przychodów z tytułu certyfikatów o 72 mln zł z tytułu wycofania systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz  wzrost rezerwy  na zakup uprawnień do emisji CO2 o 58 mlnzł. Spadki te zostały częściowo skompensowane przez wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w wyniku wzrostu cen – oznajmia Paweł Szczeszek, prezes Kogeneracji.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas