Facebook

Relpol: koronawirus bez istotnego wpływu na działalność spółki

Zarząd Relpolu poinformował, że na dzień 17 marca sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 nie ma na razie istotnego wpływu na bieżącą działalność spółki, chociaż wywołuje pewnego rodzaju niepokój wśród pracowników, współpracowników i odbiorców wyrobów.

W związki z tym zarząd spółki na bieżąco monitoruje sytuację, śledzi zalecenia GIS i decyzje rządu, i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i współpracowników podejmuje działania mające na celu minimalizację zagrożenia zachorowania i rozpowszechniania się koronawirusa. Spółka w tym celu wprowadziła procedurę bezpieczeństwa określającą zasady postępowania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz zmieniła częściowo organizację pracy w firmie.

– Na dzień dzisiejszy nie odnotowano zaburzeń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Zapas materiałów i stan osobowy pracowników pozwalają na realizację złożonych przez klientów zamówień. Współpracujące ze spółką firmy transportowe i kurierskie również świadczą usługi na dotychczasowych zasadach. Jednakże aktualna sytuacja w kraju i Europie jest na tyle dynamiczna, niestabilna i nieprzewidywalna, że nie ma możliwości oszacowanie dokładnego wpływu COVID-19 na przyszłe wyniki finansowe spółki i grupy kapitałowej. Zbyt wiele czynników w ogóle nie zależy od spółki. Zmiana obecnej sytuacji może być spowodowana kolejnymi decyzjami rządu ograniczającymi działalność spółki, decyzjami rządów innych krajów wpływającymi na międzynarodową wymianę handlową, decyzjami leżącymi po stronie naszych odbiorców, znaczną absencją pracowników lub obowiązkową kwarantanną – informuje Relpol w komunikacie.

Zarząd Relpolu przeanalizował potencjalne ryzyka związane z pandemią koronawirusa, które mogą istotnie wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe. Do tych ryzyk zalicza:

  • zakłócenia łańcucha dostaw surowców, towarów i materiałów, w sytuacji zamknięcia granic dla wymiany handlowej,
  • zakłócenia łańcucha dostaw surowców jak i sprzedaży produktów spółki, spowodowane problemami lezącymi po stronie firm transportowych lub kurierskich,
  • zakłócenia łańcucha dostaw surowców, towarów i materiałów, w sytuacji wstrzymania lub zakłóceń w transporcie morskim i lotniczym,
  • zakłócenia w realizacji procesów produkcyjnych w związku ze zwiększoną absencją pracowników, w tym z powodu choroby, opieki nad dziećmi lub kwarantanny,
  • zakłócenia płynności finansowych, w sytuacji gdy odbiorcy produktów i towarów nagminnie zaczną opóźniać płatności,
  • zmniejszenie sprzedaży produktów spółki, w przypadku zamknięcia działalności przez największe w kraju hurtownie elektrotechniczne, będące dystrybutorami wyrobów spółki,
  • zmniejszenie sprzedaży w przypadku zamknięcia zakładów produkcyjnych, wykorzystujących w produkcji wyroby spółki.

Jeżeli pojawią się nowe okoliczności, które istotnie zmienią aktualną sytuację w spółce i będą miały wpływ na obecne lub przyszłe wyniki finansowe, to zostaną one opublikowane w kolejnym raporcie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas