Facebook

Sonel nie planuje dywidendy przez koronawirusa

Zarząd Sonela rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przekazanie całego zysku firmy za 2019 rok na kapitał rezerwowy.

– Powyższe spowodowane jest niepewnością, co do przyszłości w związku z zagrożeniem Covid-19. Niniejszy wniosek zostanie skierowany w dniu 15 kwietnia 2020 roku do Rady Nadzorczej spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy informuje Sonel w komunikacie.

Zarząd Sonela w związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z epidemii COVID-19, informuje, że na bieżąco monitoruje możliwy wpływ sytuacji na działalność operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy aktywności i rozwoju spółki. Władze świdnickiego producenta informują, że spółka prowadzi działalność bez istotnych zmian. Aktualnie niewielka część załogi korzysta z zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dziećmi. Jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba i możliwość, pracownicy korzystają z możliwości pracy zdalnej.

– Zarząd liczy się z negatywnymi skutkami epidemii. Jakkolwiek spółka jest w dobrej kondycji finansowej, to dłuższy okres zahamowania aktywności gospodarczej w Polsce i na świecie może się przełożyć na wyniki Sonel w 2020 roku – czytamy w komunikacie Sonela.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas