Facebook

Lena Lighting zamierza wypłacić dywidendę

Zarząd Lena Lighting zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję.

Władze spółki dokonały przeglądu i analizy działalności pod względem wpływu COVID-19 na funkcjonowanie firmy i ze względu na dużą ilość zmiennych i niewiadomych trudno oszacować realny wpływ na sytuacje finansową i wyniki w najbliższym okresie.

– Na chwile obecną wypłata dywidendy nie zakłóci działalności finansowej spółki, a sytuacja finansowa pozwala na przeprowadzenie przez zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń – czytamy w komunikacie Lena Lighting.

Według szacunków przedstawionych przez spółkę w lutym, Lena Lighting wypracowała w ubiegłym roku 118,4 mln zł przychodów, czyli o 9,1% mniej niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 6,1 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 16,1%.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas