FacebookGoogle+

Contrast zdobywa zlecenia za 10 mln zł

Oferta spółki Contrast z Grupy Atrem została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę GPZ Toruń Podgórz. Wartość netto propozycji Contrastu wynosi 8,5 mln zł. Po podpisaniu umowy wartość portfela zamówień Grupy Atrem wzrośnie do około 160 mln zł, z czego około 35 mln zł przypada na rok 2015. W ramach zadania spółka wykona kompletną stację elektroenergetyczną 110/15 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zamawiającym jest Energa Operator Oddział w Toruniu. Termin zakończenia prac został wyznaczony na sierpień 2015 r.
To już kolejne zlecenie, jakie Conrast zdobył w ostatnich tygodniach. Wcześniej spółka poinformowała o podpisaniu umowy z Tauron Dystrybucja Oddział w Opolu na rozbudowę rozdzielni 110 kV Grodków na Opolszczyźnie, o wartości 1,5 mln zł netto. W ramach tego zamówienia wykonane zostaną: dokumentacja projektowa, prace rozbiórkowe i budowlane związane z dobudowaniem nowego pola liniowego 110 kV oraz rozbudowa i dostosowanie innych urządzeń GPZ. Po zakończeniu prac budowlanych przeprowadzone zostaną niezbędne testy, rozruch instalacji oraz szkolenie personelu Tauron Dystrybucja. W ramach umowy wykonane zostaną również prace modernizacyjne obwodów wtórnych w trzech okolicznych rozdzielniach – GPZ Hajduki, GPZ Bielice, GPZ Gracze. Termin zakończenia przedsięwzięcia został wyznaczony na koniec października 2015 r.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas