Facebook

Rozłączniki izolacyjne Sentron 3KD
do 1600A firmy Siemens

Rozłączniki izolacyjne znajdują zastosowanie tam, gdzie niezbędne jest czasowe odłączenie odbiornika od napięcia oraz stworzenie bezpiecznej i widocznej przerwy, która zagwarantuje bezpieczeństwo obsługi na czas serwisu urządzeń. Firma Siemens wprowadza na rynek nowy typ rozłącznika izolacyjnego – Sentron 3KD. Aparaty oferują pełne bezpieczeństwo eksploatacyjne oraz zapewniają wiele dodatkowych udogodnień – od tworzenia dokumentacji, po montaż, aż do sprawnej i niezawodnej obsługi.

Zgodnie z normą 60947-3 rozłącznik jest aparatem elektrycznym zdolnym do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy, ale również takich, które mogą uwzględniać określone warunki przeciążenia. Rozłączniki mogą również przewodzić prądy powstałe w wyniku nienormalnej pracy obwodu, na przykład zwarcia. Wynika z tego, że oprócz istotnego parametru, jakim jest prąd znamionowy, bardzo ważne jest również rozpatrzenie w trakcie doboru urządzenia takich parametrów, jak kategoria użytkowania i prąd znamionowy wytrzymywany.

Nowy rozłącznik 3KD do 1600 A firmy Siemens

Nowy rozłącznik 3KD do 1600 A firmy Siemens

Kategoria użytkowania

Kategoria użytkowania określa odpowiednie warunki prądowe i napięciowe dla załączania i wyłączania urządzenia. Im wyższa kategoria, tym trudniejsze są warunki elektryczne do łączenia obwodu. Przykładowo jedna z niższych kategorii użytkowania, wyrażona oznaczeniem AC-21B, opisuje łączenie obwodów rezystancyjnych, w których może dochodzić do sporadycznych i niewielkich przeciążeń. Z kolei AC-23B oznacza, że rozłączniki posiadające tę kategorię służą do łączenia silników i innych odbiorników o bardzo dużej indukcyjności. Ostatni znak A lub B w oznaczeniu identyfikuje odpowiednio łączenia częste lub rzadkie. Z kolei AC i DC na początku oznaczają stosowanie w prądzie przemiennym lub stałym.
Rozłączniki 3KD to pięć różnych wielkości aparatów, przygotowanych odpowiednio do łączenia prądów: 16-63 A, 80-200 A, 200-400 A, 500-800 A i 1000-1600 A. Wartości te dotyczą co najmniej kategorii AC-21A. W celu ułatwienia doboru rozłącznika do odpowiedniego silnika, a zatem do kategorii AC-23A, przygotowano odpowiednie dane techniczne w tabeli 1.
tabela_SIEMENS_06_2014

Ochrona przed zwarciami i przeciążeniami

Podczas projektowania instalacji elektrycznej często pojawia się pytanie: czy dany rozłącznik jest odpowiednio wytrzymały, aby przenieść zwarcie, które może wystąpić w obwodzie. Jest to o tyle istotne, że rozłączniki izolacyjne nie posiadają zabezpieczeń przed przetężeniami. Ważne jest zatem, aby w obwodzie, w którym są stosowane rozłączniki izolacyjne, była realizowana ochrona przed zwarciami i przeciążeniami. Mogą to być wyłączniki lub wkładki bezpiecznikowe. Stosowanie jednych jak i drugich wyznacza odpowiednią całkę I²t, która porównana z dopuszczalną całką dla danego typu 3KD Siemensa pozwala określić, czy dany rozłącznik może być użyty. I²t rozłącznika izolacyjnego musi być większa od całki zabezpieczenia.

Schemat jednokreskowy wygenerowany w panelu dokumentacja za pomocą programu Simaris design 8.0

Schemat jednokreskowy wygenerowany w panelu dokumentacja za pomocą programu Simaris design 8.0

Dobór rozłączników 3KD – Simaris design 8.0

Narzędziem do szybkiej weryfikacji poprawności doboru nowych rozłączników 3KD jest Simaris design 8.0. Jest to najnowsza wersja oprogramowania Siemensa wspierająca projektowanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Po krótkiej instalacji użytkownik ma do dyspozycji bazę niemal wszystkich aparatów zabezpieczeniowych i łączeniowych z całej oferty firmy Siemens. Dzięki temu stworzenie koncepcji projektu z obliczeniem i doborem urządzeń trwa tylko kilka chwil, co pozwala na szybkie podjęcie decyzji o zasadności stosowana danego rozłącznika 3KD w instalacji elektrycznej. Ponadto w serwisie CAX Siemensa znajdują się wszystkie i niezbędne dane do tego, aby rozłącznik zaimplementować w specjalistycznych narzędziach projektowych, na przykład w Eplanie. W serwisie zamieszczono m.in. dane techniczne, bloki dynamiczne z opisem i rysunkami 2D i 3D do tworzenia własnej dokumentacji wykonawczej.

Elastyczna rozbudowa rozłącznika izolacyjnego 3KD

Elastyczna rozbudowa rozłącznika izolacyjnego 3KD

Funkcjonalności

Rozłączniki izolacyjne 3KD są przeznaczone do wymagających instalacji elektrycznych w przemyśle czy aplikacji o dużych prądach rozruchowych. Jednak dzięki swojej prostej i modułowej budowie sprawdzają się także w standardowych aplikacjach. Jednostki 3-biegunowe mogą zostać rozbudowane o dodatkowy biegun przewodu neutralnego. W zależności od wymagań obsługi, może to być biegun załączany i rozłączany, nieprzełączany, ale z montażem trwałym lub takim, który umożliwia stworzenie przerwy w przewodzie neutralnym bez odkręcania kabli od zacisków rozłącznika. Ten typ bloku przewodu neutralnego może okazać się bardzo przydatny, znacznie przyspieszając prace pomiarowe, w których odłączenie przewodu neutralnego jest konieczne. Podobnie funkcja położenia dźwigni w pozycji Test usprawnia działania serwisowe. Można z jej pomocą załączyć obwody pomocnicze bez uruchamiania styków głównych rozłącznika.

Blokowanie rozłącznika kłódkami

Blokowanie rozłącznika kłódkami

Formatowanie
Jedną z ważniejszych funkcjonalności rozłącznika izolacyjnego jest możliwość jego blokowania. Stosowana blokada musi być na tyle odporna, aby podczas próby nieautoryzowanego załączenia nie doszło do zbliżenia na niebezpiecznie bliską odległość styków głównych rozłącznika. Rozłączniki 3KD można blokować za pomocą kłódek na rękojeści. Gdy dostępna jest dostateczna ilość miejsca, można zastosować do trzech kłódek. Natomiast w przypadku niewielkiej głębokości można zainstalować specjalne pokrętło, które umożliwia blokadę załączenia rozłącznika bez zmiany głębokości jego zabudowy. Jest to potrzebne w szczególności tam, gdzie płytkie szafy elektroinstalacyjne muszą pozostać zamknięte, gdyż zasilają inne odbiory.

mgr inż. Łukasz Bancarzewski
Autor jest pracownikiem
firmy Siemens

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas