FacebookGoogle+

Sprzedaż TIM-u wzrosła o połowę

W trzecim kwartale TIM kontynuował dynamiczny wzrost obrotów. Sprzedaż w tym czasie zwiększyła się o 48,4% do 147,1 mln zł rok do roku , a narastająco za dziewięć miesiący o 50% – do 359,3 mln zł. Ponad połowę sprzedaży zrealizowano poprzez sklep internetowy. Spółka w okresie lipiec-wrzesień miała 420 tys. straty netto wobec 1,5 mln zł na minusie rok wcześniej. Po dziewięciu miesiącach strata wyniosła 7,9 mln zł (przed rokiem – 5,6 mln zł).
Trzeci kwartał 2014 r. był pierwszym, w którym w większości (przez sierpień i wrzesień) TIM funkcjonował w nowym modelu biznesowym. Zakończono proces przekształcania oddziałów sprzedaży w biura handlowe pozbawione magazynów lokalnych. Całość dostaw jest obecnie realizowana przez centrum logistyczne w podwrocławskich Siechnicach.

PRZYCHODY FIRMY TIM  (w mln zł)

PRZYCHODY FIRMY TIM (w mln zł)

Zmiany wynikają ze strategii działania spółki, przyjętej w 2013 r. Nowy model, oparty na powiększaniu liczby klientów i rozszerzaniu oferty produktowej, przyniósł efekt w postaci dynamicznego wzrostu sprzedaży – oznajmia Krzysztof Folta, prezes TIM.
Część klientów, przede wszystkim w oddziałach o najdłuższym stażu działalności, nie zaakceptowała nowego modelu działalności. Spółka jednak aktywnie pozyskuje nowych odbiorców, którzy aprobują nowy hybrydowy model sprzedaży, łączący internetowy kanał sprzedaży z doradczą rolą pracowników biur handlowych i przedstawicieli handlowych.
Przewidujemy, że już w I kwartale 2015 r. wartość zakupów nowych klientów przewyższy wartość utraconej sprzedaży – dodaje Krzysztof Folta.
Skonsolidowana sprzedaż TIM po trzech kwartałach 2014 roku wyniosła 381,1 mln zł, a strata netto 8 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas