Facebook

Sprzedaż Grodna rośnie w tempie dwucyfrowym

Grodno w trzecim kwartale roku obrachunkowego 2014/15 zanotowało wzrost przychodów o 17%. Narastająco po dziewięciu miesiącach sprzedaż była wyższa o 11%. Jeszcze szybciej rósł zysk netto – odpowiednio o 44% i 34%.

W trzecim kwartale roku obrachunkowego 2014/2015 (od października do grudnia 2014 r.) notowana na New Connect spółka Grodno zanotowała 17-procentowy wzrost obrotów, do poziomu 73,5 mln zł. Narastająco w okresie trzech kwartałów przychody ze sprzedaży wyniosły 178,3 mln zł i były wyższe o ponad 11%. Według danych SHE Związek Pracodawców Dystrybucji, w ostatnim kwartale ubiegłego roku rynek elektrotechniczny wzrósł o 11,8%.
Trzeci kwartał to kolejny rekord sprzedaży w spółce i ponad 30-procentowa poprawa zysków. Wyniki finansowe potwierdzają, że mamy skuteczny pomysł na rozwój spółki i potrafimy prześcignąć branżę. Plany strategiczne realizujemy zgodnie z założeniami, kolejny rok obrotowy przyniesie dalsze wzrosty spółki – podkreśla Andrzej Jurczak, prezes Grodna.
Zysk netto spółki w trzecim kwartale wyniósł 3,3 mln zł, czyli o 44% więcej niż przed rokiem. Po dziewięciu miesiącach Grodno zarobiło na czysto 4,3 mln zł, co oznacza poprawę o 34,4%.

Sezonowość i fotowoltaika

Wzrost przychodów w omawianym okresie jest pochodną sezonowego wzrostu dynamiki. W trzecim kwartale 2014/2015 r. spółka zakończyła również realizację projektu farmy fotowoltaicznej dla jednego z klientów. Obecnie udział fotowoltaiki w sprzedaży ogółem wynosi blisko 2%. Do końca roku 2015 / 2016 segment ten powinien odpowiadać za około 5% przychodów ze sprzedaży ogółem.
Również około 5% całkowitych obrotów ma stanowić sprzedaż segmentu HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Grodno na początku roku nawiązało współpracę z firmą Johnson Controls – światowym producentem oferującym systemy klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania pod marką York.

Perspektywy dalszego wzrostu

Zgodnie z prognozą finansową spółka zakłada w roku obrotowym 2014/2015 wypracowanie przychodów na poziomie 241,1 mln zł, czyli o 15,4% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto ma wynieść 6,2 mln zł (o 52,4% więcej). Po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2014/2015 Grodno zrealizowało 74% prognozowanej sprzedaży i 69% zakładanego zysku netto.
Trzeci kwartał (obrachunkowy – przyp. red) i początek roku pokazały poprawiającą się kondycję branży i siłę sprzedaży w Grodnie. Bieżący portfel zamówień, jak również potencjał zakończenia kilku znaczących zleceń w projektach przemysłowych pozwala zakładać, że cele finansowe z prognozy wyników pozostają do realizacji – podsumowuje Andrzej Jurczak.

PRZYCHODY FIRMY GRODNO*

PRZYCHODY FIRMY GRODNO*

Grodno

Grodno to jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce, oferujący ponad 130 tys. towarów krajowych i międzynarodowych producentów oraz produkty pod marką własną Luno. Spółka świadczy też specjalistyczne usługi doradztwa i audytów energetycznych i oświetleniowych oraz usługi z obszaru projektów fotowoltaicznych. Klientami Grodna są firmy zajmujące się instalacjami elektrycznymi, przemysł (służby utrzymania ruchu, firmy z branży przemysłowej), dystrybutorzy (hurtownie i sklepy), obiekty wielkopowierzchniowe (magazyny, sieci handlowe, biurowce, hotele), jak i odbiorcy detaliczni. Sieć dystrybucyjna spółki liczy obecnie 43 punkty sprzedaży.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas