Facebook

Rozłączniki i przełączniki z napędem silnikowym firmy ABB

ES_09_2011Rozłączniki izolacyjne z napędem silnikowym OTM_ i rozłączniki z bezpiecznikami z napędem silnikowym OSM_ produkcji ABB mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba sterowania zdalnego. Zdalne sterowanie jest konieczne przy odległych lokalizacjach, takich jak elektrownie słoneczne, przybrzeżne farmy wiatrowe, elektrownie pływowe na morzu.

Aparaty mogą być mocowane wewnątrz maszyn i w rozdzielnicach. Pracując jako rozłączniki główne mogą zdalnie odłączać sieć zasilającą w przypadku awarii lub przełączać zasilanie pełniąc funkcję rozłączników sprzęgłowych. Mogą rozłączać pojedyncze odbiory, pracować w układach SZR lub załączać baterie w aplikacjach z UPS.
Przełączniki z napędem silnikowym typu OTM_C są stosowane w celu odłączenia obciążenia od jednego źródła zasilania i przyłączenia do drugiego źródła. Przełączniki umożliwiają wybór jednego z dwóch źródeł zasilania np. generator-sieć lub sieć-sieć i zdalne przełączanie między tymi źródłami w przypadku awarii, przeciążenia lub konieczności wykonania prac remontowych.
Rozłączniki z bezpiecznikami z napędem silnikowym typu OSM_ są dostępne w zakresie prądowym 32…1250 A, a rozłączniki izolacyjne z napędem silnikowym typu OTM_ w zakresie 160…2500 A.
Przełączniki zasilania z napędami silnikowymi OTM_C obejmują aparaty w przedziale 40…2500 A.

Przełącznik z napędem silnikowym typu OTM1250E3C230C

Przełącznik z napędem silnikowym typu OTM1250E3C230C

Rozłącznik z bezpiecznikami z napędem silnikowym typu OSM1250D3M230C

Rozłącznik z bezpiecznikami z napędem silnikowym typu OSM1250D3M230C

Sterowanie elektryczne

Przełączanie zdalne może być sterowane przy pomocy sygnału ciągłego lub impulsów dłuższych niż 100 ms. Wciśnięcie przycisku sterującego powoduje przełączenie aparatu w odpowiednie położenie (I, 0 lub II). Pozycja zmienia się tylko wtedy, gdy podana zostaje nowa komenda. Komendy sterowania mogą być wydawane za pomocą przycisków sterujących, łączników krzywkowych, przekaźników wchodzących w skład osprzętu sterowników PLC lub za pomocą innych dedykowanych do tego styków.
Aby umożliwić sterowanie elektryczne należy wyjąć rączkę z mechanizmu napędu, co można zrobić w każdej pozycji (I lub 0, a dla przełącznika również w pozycji II) i ustawić przełącznik „Motor / Manual” (silnikowy / ręczny) w położenie „M” (silnikowy). Jeżeli rączka jest zamocowana, sterowanie elektryczne jest niemożliwe. Napęd silnikowy wyposażony jest w trzy wejścia: jedno zasilające, drugie sterownicze i trzecie informujące o stanie blokad.
Aby zablokować sterowanie elektryczne, należy zamontować kłódkę w otworze znajdującym się pod dźwignią służącą do wyjmowania rączki. Po zablokowaniu kłódką aparat nie może być przełączany elektrycznie. Sterowanie elektryczne można zablokować w każdym położeniu rozłącznika (I lub 0, a dla przełącznika również w pozycji II).

Blokada sterowania elektrycznego

Rozłączniki izolacyjne z napędem silnikowym

Sterowanie rozłącznikiem z napędem silnikowym

Blokada sterowania elektrycznego

Sterowanie ręczne

Rozłączniki i przełączniki z napędem silnikowym mogą być przełączane ręcznie za pomocą rączki wchodzącej w zakres dostawy. Aby ręcznie sterować aparatem, należy ustawić przełącznik trybu pracy w położenie „Man.” (ręczny), co odłącza napęd silnikowy, a następnie zamocować rączkę przez wciśnięcie jej w otwór na panelu napędu rozłącznika. Kliknięcie wskazuje na prawidłowe zamontowanie. Rączkę można montować w każdym położeniu (I lub 0, a dla przełączników również w pozycji II). Standardowo sterowanie ręczne może być zablokowane tylko w położeniu 0. Możliwe jest przełączanie ręczne rozłącznika również wtedy, gdy przełącznik „Motor / Manual” (silnikowy / ręczny) pozostaje w położeniu „M” (silnikowy). Wymaga to jednak użycia większej siły ponieważ napęd silnikowy nie jest w tej pozycji „wysprzęglony”.
Aby zablokować sterowanie ręczne, należy obrócić rączkę do wybranego położenia, wysunąć uchwyt blokujący rączki i umieścić w nim kłódkę. Po zablokowaniu w położeniu 0 zdjęcie rączki nie jest możliwe.

Przełącznik z napędem silnikowym OTM40..125_CM_ z osłonami zacisków

Sterowanie rozłącznikiem z napędem silnikowym

Przełącznik z napędem silnikowym OTM40.. 125C z szynami mostkującym

Przełącznik z napędem silnikowym OTM40..125_CM_ z osłonami zacisków

Przełącznik z napędem silnikowym OTM_40.. 125F_C

Przełączniki z napędem silnikowym na zakres prądowy 40.. 125 A mają inną budowę niż pozostałe aparaty omawiane w tym artykule. Napęd silnikowy zamocowany jest pośrodku, pomiędzy dwoma rozłącznikami izolacyjnymi. Rozłączniki wymagają małego momentu obrotowego operacji łączeniowej, dlatego możliwe było zastosowanie napędu silnikowego o niewielkich rozmiarach.
Całkowity wymiar urządzenia to 230 mm x 100 mm x 85 mm (szer. x wys. x głęb.). OTM_40.. 125F_C to najmniejszy na rynku przełącznik z napędem silnikowym i może być instalowany na szynie TH35 lub na płycie montażowej. OTM_40.. 125F_C w przeciwieństwie do aparatów większych nie ma przełącznika „Motor / Manual” (silnikowy / ręczny) ponieważ mały napęd silnikowy nie wymaga „wysprzęglenia”.
Przełączanie pomiędzy źródłami zasilania (I-0-II) trwa około 1,2 – 1,5 s. Czas ten jest wystarczająco długi, aby zredukować zagrożenia powodowane pojawieniem się tego samego napięcia na obu liniach.
Napęd silnikowy zabezpieczony jest przekaźnikiem termicznym z czujnikiem PTC, który może zadziałać w przypadku awarii lub gdy np. aparat jest przełączany zbyt często. Zadziałanie przekaźnika jest sygnalizowane zapaleniem się diody LED. Przekaźnik ma możliwość zresetowania przyciskiem. W przypadku przeciążenia nie trzeba więc wymieniać przepalonej wkładki bezpiecznikowej. Dodatkowa dioda LED pokazuje czy napęd silnikowy jest gotowy do przełączenia. Zapalenie diody oznacza, że jest podłączone zasilanie, rączka nie jest zamocowana i nie ma blokad kłódkowych.
Czwarte bieguny, styki pomocnicze, osłony zacisków montowane są zatrzaskowo. Z każdej strony przełącznika można zamocować po dwa styki pomocnicze. Dostępne są również szyny mostkujące, przezroczyste osłony podłączeń kablowych oraz zaciski na kable miedziane i aluminiowe.
Testowanie przełączników zgodnie z normą IEC 60947-3 dotyczącą rozłączników oraz IEC 60947-6-1 dla urządzeń przełączających jest gwarancją uzyskania wysokiej jakości produktu do aplikacji przełączania.

Przełącznik z napędem silnikowym OTM40.. 125C z szynami mostkującym

Przełącznik z napędem silnikowym OTM40.. 125C z szynami mostkującym

Akcesoria

Rozłączniki z napędem silnikowym mogą być wyposażane w różnego rodzaju akcesoria. W standardzie w każdym rozłączniku z napędem silnikowym znajduje się rączka, zestaw śrub i nakrętek do zacisków, wtyczki obwodów sterowniczych, uchwyt do przechowywania rączki i zapasowych bezpieczników. Zaciski łączeniowe, osłony podłączeń, styki pomocnicze trzeba specyfikować osobno.
Rozłączniki z bezpiecznikami z napędem silnikowym mogą być dodatkowo wyposażone we wskaźnik zadziałania wkładek bezpiecznikowych. Zastosowanie rozłącznika z bezpiecznikami z napędem silnikowym OSM_ we współpracy ze wskaźnikiem zadziałania wkładek bezpiecznikowych OFM zapobiega zasilaniu 2-fazowemu. Pod pokrywą napędu ręcznego rozłącznika z bezpiecznikami może być zamocowane również demontowane złącze neutralne.

Katarzyna Jarzyńska
Autorka jest pracownikiem
firmy ABB

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas