FacebookGoogle+

Areva nawiązała współpracę z AGH i PSSE

Francuska firma Areva podpisała porozumienia o współpracy z krakowską Akademią Górniczno-Hutniczą oraz z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Umowa z AGH przewiduje realizację działań na rzecz rozwoju współpracy w zakresie edukacji i badań w dziedzinie energetyki jądrowej w Polsce, kształcenia studentów cyklu dyplomowego i podyplomowego na potrzeby kadrowe polskiego programu jądrowego oraz krzewienia wiedzy z zakresu technologii stosowanych w elektrowniach jądrowych. Porozumienie dotyczy także podnoszenia kwalifikacji polskich pracowników sektora energetyki jądrowej w dziedzinie projektowania, budowy, bezpieczeństwa, eksploatacji, gospodarki i składowania odpadów promieniotwórczych oraz likwidacji elektrowni.
Umowa z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zakłada natomiast współpracę w zakresie włączenia firm zrzeszonych w ramach Strefy w tworzenie łańcucha dostawców dla przyszłej elektrowni jądrowej, prowadzenia działań edukacyjnych i komunikacyjnych na rzecz promowania i akceptacji społecznej energetyki jądrowej oraz poszerzania wiedzy o wpływie energetyki jądrowej na środowisko.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas