FacebookGoogle+

TIM zwiększa obroty i notuje zysk netto

ES_06_2015TIM po pierwszym kwartale bieżącego roku zwiększył przychody o 20% do 114,7 mln zł, z czego 62% stanowiła sprzedaż za pośrednictwem kanału e-commerce. Po raz pierwszy od trzech lat spółka zanotowała zysk netto, który wyniósł 234 tys. zł.

W okresie od stycznia do marca bieżącego roku sprzedaż TIM-u wzrosła o 20% do 114,7 mln zł, zaś skonsolidowane obroty zwiększyły się o 21%, do 123,6 mln zł.
Coraz więcej spółka sprzedaje za pośrednictwem kanału e-commerce. Udział sprzedaży internetowej w całkowitych obrotach w pierwszym kwartale 2014 r. wynosił niespełna 55%, rok później już blisko 62%. Oferta magazynowa TIM-u (stale dostępna i wysyłana „od ręki”) zwiększyła się niemal dwukrotnie – z ponad 25 tys. do blisko 50 tys. produktów. Przełożyło się to na wzrost liczby sprzedawanych rozwiązań (o 49%), a także liczby klientów (o 20% – z 19,7 tys. do 23,6 tys.).

Po trzech latach na plusie

Jednocześnie spółka odnotowała spadek całkowitych kosztów operacyjnych o 15% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. To wszystko zaowocowało osiągnięciem po pierwszym kwartale bieżącego roku zysku netto w wysokości 234 tys. zł na poziomie jednostkowym i 267 tys. zł w całej grupie kapitałowej.
Od czasu, gdy rozpoczęliśmy wdrażanie nowego modelu działania, wielokrotnie słyszałem głosy sceptyczne co do zakładanego przez nas dominującego udziału w sprzedaży kanału e-commerce. Wyniki po pierwszym kwartale potwierdzają, że podjęliśmy słuszną decyzję, obierając zupełnie nowy kierunek rozwoju wśród polskich dystrybutorów elektrotechniki. Zyski mają oczywiście na razie wymiar symboliczny, ale jak już wcześniej wspominaliśmy, wyraźne efekty poprawy wyników powinny być widoczne w trzecim kwartale bieżącego roku. Naszym celem niezmiennie pozostaje osiągnięcie w skali całego roku 2015 zysku na poziomie operacyjnym – wyjaśnia Krzysztof Folta, prezes TIM-u.

JEDNOSTKOWE PRZYCHODY TIM  (w mln zł)

JEDNOSTKOWE PRZYCHODY TIM (w mln zł)

Sprzedaż magazynu w Siechnicach

11 maja TIM oraz spółka HE Enterprises z Warszawy zawarły przedwstępną umowę sprzedaży należącej do TIM-u nieruchomości w podwrocławskich Siechnicach. Według spółki, to już najprawdopodobniej finał trwającego od kilkunastu miesięcy procesu wyboru firmy, której zadaniem będzie – po zakupie nieruchomości – rozbudowanie dotychczasowego Centrum Logistycznego TIM tak, by odpowiadało ono dynamicznie rosnącym potrzebom dystrybutora.
Umowa obejmuje zarówno działki będące naszą własnością, jak i te, w przypadku których jesteśmy użytkownikiem wieczystym. Ich łączna powierzchnia wynosi około 87 tys. m2. W toku negocjacji ustaliśmy 110 zł netto jako stawkę za metr kwadratowy, a także ponad 32,3 mln zł netto za istniejące już budynki i budowle. Oznacza to, że łączna wartość umowy wynosi około 41,9 mln zł – dodaje Krzysztof Folta.
Zgodnie z przedwstępnym porozumieniem, ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta nie wcześniej niż 1 sierpnia i nie później niż 2 grudnia bieżącego roku. Wraz z nią podpisana zostanie umowa najmu części nieruchomości. Na jej mocy TIM wynajmie od HE Enterprises na 15 lat i dziewięć miesięcy dotychczasowy budynek Centrum Logistycznego TIM z placem składowym, a także budynek magazynowy o powierzchni 29,5 tys. m2, który HE Enterprises dopiero wybuduje.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas