Facebook

Grodno złożyło prospekt do KNF

Grodno złożyło prospekt do KNF. Celem jest przejście w tym roku na rynek regulowany GPW. Spółka podtrzymuje cele strategiczne związane z rozwojem sieci sprzedaży i oferty asortymentowej oraz prognozy finansowe na 2015/2016 r.

17 lipca Grodno złożyło prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje w bieżącym roku przenieść notowania z New Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bez nowej emisji akcji. Kapitalizacja spółki na dzień 16 lipca wyniosła 76,9 mln zł.
W kwietniu Grodno sprzedało 1,2 mln akcji w drodze subskrypcji prywatnej i pozyskało 4,8 mln zł, tj. 4 zł za akcję. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na szybszy rozwój firmy, w tym rozbudowę oferty produktowej i powiększenie sieci sprzedaży.
Dzięki konsekwencji w realizacji strategii rozwoju umacniamy naszą pozycję na rynku. Dalej pracujemy nad zwiększaniem zysków – do 9,7 mln zł w roku obrotowym 2015/2016 – oraz wzrostem sprzedaży – o 23%. Ze względu na coraz wyższą kapitalizację oraz chęć dalszego rozwoju, w tym roku planujemy przejście na rynek regulowany GPW. Doświadczenia na New Connect utwierdziły nas w przekonaniu, że to właściwy model rozwoju dla Grodna. Naszym celem na najbliższe lata jest znalezienie się w ścisłej czołówce największych firm w branży – oznajmia Andrzej Jurczak, prezes spółki Grodno.

Kontynuacja rozwoju

Spółka podtrzymuje plany dalszego rozwoju poprzez rozbudowę sieci dystrybucji, rozszerzanie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży. Od 2014 r. hurtownia powiększyła się o dziewięć nowych oddziałów sprzedaży na terenie całego kraju. Osiem placówek powstało poprzez rozwój organiczny, jeden punkt dołączył do sieci poprzez nabycie części przedsiębiorstwa pod firmą Elektromag w Brwinowie. W planach jest utworzenie w latach 2015-2016 kolejnych pięciu punktów. Na koniec bieżącego roku obrotowego (kończącego się 31 marca 2016 r.) Grodno zamierza rozbudować sieć o trzy nowe punkty sprzedaży. Nowe oddziały według planów powinny zwiększyć przychody Grodna o 4 mln zł w bieżącym roku obrotowym. Jednocześnie spółka rozpoczęła projekt rozwoju sieci sprzedaży na zasadzie franczyzy. W obecnym roku obrotowym planuje uruchomienie około 20 oddziałów w tym modelu. Dziś sieć Grodna to 45 własnych punktów sprzedaży oraz jeden oddział franczyzowy.
Obecnie hurtownia Grodno dysponuje asortymentem 24 tys. artykułów. Planowana liczba pozycji asortymentowych na koniec 2016 r. to około 35 tys. Spółka w szczególności zamierza rozwijać produkty dla przemysłu, nowoczesne oświetlenie LED i oświetlenie konsumenckie oraz fotowoltaikę.

PRZYCHODY FIRMY GRODNO*

PRZYCHODY FIRMY GRODNO*

Dalszy wzrost obrotów i zysku

W całym roku obrotowym 2014/2015 spółka osiągnęła rekordową sprzedaż 238 mln zł, czyli o 13,9% wyższą niż rok wcześniej. Wzrost przychodów w omawianym okresie był pochodną realizacji strategii rozwoju sieci sprzedaży i oferty towarów, w tym wzrostów w segmencie fotowoltaiki, oświetlenia, kabli i niskich prądów, marki własnej Luno, a także rozwiązań dla przemysłu i sprzedaży do dystrybucji. Osiągnięte wyniki finansowe są zbliżone do prognozy, która zakładała 241 mln zł sprzedaży. Wynik netto za okres 2014/2015 wzrósł o 48,1%, do poziomu 6,1 mln zł wobec prognozowanego 6,2 mln zł.
Zarząd optymistycznie ocenia rynek i podtrzymuje prognozy finansowe na rok obrotowy 2015/2016. Wypracowany w ostatnim roku potencjał biznesowy przełoży się na 22,7% wzrostu przychodów – do poziomu 292 mln zł. Zysk netto ma się zwiększyć o 59%, do 9,7 mln zł, zaś rentowność netto do 3,32%.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas