FacebookGoogle+

Produkcja wybranych artykułów elektrotechnicznych – VI 2018

W czerwcu wzrosty produkcji części wyrobów elektrotechnicznych przeplatane były spadkami innych grup asortymentowych. Naj­mocniej zwię­k­szył się wolumen wytworzonych liczników prądu. Największe spa­d­ki były w tradycyjnych źródłach światła.

W czerwcu zwiększyła się produkcja czterech z siedmiu grup asortymentowych z branży elektrotechnicznej. Wzrosty te nie były jednak znaczące. W żadnym przypadku nie udało się przekroczyć 10-procentowej dynamiki. Najbliżej tego pułapu byli producenci liczników energii elektrycznej. W omawianym okresie z linii montażowych zjechało 836 tys. urządzeń pomiarowych tego typu, co w porównaniu z majem oznacza wzrost o 9%. Źródeł światła opartych na technologii LED wyprodukowano 3 266 tys., czyli o 6,4% więcej niż miesiąc wcześniej.
Kolejną grupą asortymentową, której produkcja wzrosła w stosunku do maja, były silniki elektryczne i prądnice. Wytworzono ich 3 935 tys. (wzrost o 4,7%). Na bardzo zbliżonym poziomie jak miesiąc wcześniej była produkcja energii elektrycznej. W czerwcu zakłady energetyczne wytworzyły 13 078 GWh prądu, czyli jedynie o 0,1% więcej.
Pozostałe trzy grupy asortymentowe odnotowały spadki. Najmocniej skurczyła się produkcja tradycyjnych żarówek. Ich liczba stopniała do 596 tys., czyli o 20,6%. W przypadku przewodów gołych nastąpił spadek o 4,7% do poziomu 5 851 ton, a w przypadku kabli elektroenergetycznych o -3,5%, do 2 370 km.

Prezentowane dane są najnowszymi dostępnymi statystykami GUS. Wyniki dotyczą producentów sektora publicznego i prywatnego, zatrudniających 50 lub więcej osób.

 

 

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – DYNAMIKA ZMIAN (GWh)

 

 

 

PRODUKCJA PRZEWODÓW GO£YCH – DYNAMIKA ZMIAN (tony)

 

 

 

PRODUKCJA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH – DYNAMIKA ZMIAN (km)

 

 

 

PRODUKCJA ŻARÓWEK LED – DYNAMIKA ZMIAN (tys. szt.)

 

 

 

PRODUKCJA ŻARÓWEK ŻAROWYCH – DYNAMIKA ZMIAN (mln szt.)

 

 

 

PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

 

 

PRODUKCJA LICZNIKÓW ELEKTRYCZNYCH – DYNAMIKA ZMIAN (tys. sztuk)

 

Luty 2018

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas