Facebook

Apator

Spółka Apatora sprzeda nieruchomość za 61 mln zł

Apator poinformował, że jego spółka zależna Apator Powogaz zawarła z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania przy ulicy K. Janickiego 23/25. Zgodnie z treścią zawartego listu intencyjnego spółka udzieliła kontrahentowi wyłączności negocjacyjnej do dnia 10 marca 2020 roku oraz wyraziła zgodę na przeprowadzenie due diligence nieruchomości. Jednocześnie strony ustaliły…

Więcej

Apator dostarczy liczniki dla Energi

Apator w wyniku wygranego przetargu, zawarł z Energa-Operator umowę na dostawę 1- fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej. Podstawowa wartość umowy wynosi 12,3 mln zł netto, a dostawy będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (3 stycznia) z możliwością przedłużenia o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Warunki umowy przewidują prawo opcji…

Więcej

Apator dostarczy liczniki dla trzech OSD

Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator rozstrzygnęły przetarg na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej. W ramach postępowania wybrano ofertę spółki Apator za 77 mln zł. Zamówienie podstawowe przewiduje dostawę dla Tauron Dystrybucja 120 tys. liczników, dla PGE Dystrybucja – 70 tys., a dla Enea Operator – 45 tys. liczników. Urządzenia mają zostać…

Więcej

Apator ze wzrostem obrotów i niższym zyskiem

Po dziewięciu miesiącach tego roku przychody Grupy Apator zwiększyły się o 7,2%. Wyższe obroty wypracowano zarówno w kraju (+3,4%), jak i zagranicą (+11,6%). Zysk netto po trzech kwartałach 2019 wyniósł 45,4 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 16,5%. W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży Grupy Apator osiągnęły poziom 220,5 mln zł, co…

Więcej

Apator zaktualizował tegoroczną prognozę

Apator nieznacznie obniżył tegoroczne prognozy – zarówno w obszarze przychodów, jak i wyniku netto. Spółka podjęła także decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z tegorocznego zysku. Do akcjonariuszy pod koniec tego roku trafi blisko 15 mln zł. Apator dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok. Zgodnie z nowymi założeniami…

Więcej

Apator i Phoenix Systems zaprojektują inteligentny licznik IoT

Apator zawarł umowę ze spółką Phoenix Systems z Grupy Atende na zaprojektowanie elementów nowego, inteligentnego licznika energii elektrycznej. Licznik będzie nowoczesnym urządzeniem Internetu Rzeczy opartym na systemie operacyjnym Phoenix-RTOS. Projekt bazuje na synergii doświadczeń obu spółek we wdrożeniach rozwiązań dla sektora energetycznego. Połączy know-how Apatora w zakresie projektowania i produkcji liczników z doświadczeniem spółki Phoenix…

Więcej

Wdrażanie strategii w Apatorze idzie zgodnie z planem

Realizacja strategii Apatora na lata 2019-2021 przebiega zgodnie z planem. Prezes spółki Mirosław Klepacki podkreśla, że jej wdrażanie jest stale monitorowane i w razie potrzeby podlega modyfikacjom w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku. – Potrafimy w sposób elastyczny dostosowywać się do zmian. Jeśli jakieś działanie nie jest do końca zgodne z wcześniejszymi założeniami, potrafimy…

Więcej

Apator liczy na dalszy wzrost obrotów i zysku

Grupa Apator prognozuje, że w tym roku jej przychody wyniosą 880 mln zł – 920 mln zł, natomiast zysk netto osiągnie poziom 72 mln zł – 75 mln zł. W porównaniu z ubiegłorocznymi rezultatami to 4,1% – 8,9% więcej w przypadku obrotów i 1,4% – 5,6% więcej jeśli chodzi o wynik netto. Grupa zakłada, że…

Więcej

Arkadiusz Chmielewski wchodzi do zarządu Apatora

Arkadiusz Chmielewski został powołany w skład zarządu Apatora. Z dniem 1 stycznia 2019 roku obejmie on stanowisko członka zarządu, dyrektora ds. rozwoju biznesu Grupy Apator. Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 1993 roku związany jest ze spółką Apator Metrix, gdzie w ramach pełnionych funkcji odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i…

Więcej

Turon Dystrybucja wybiera liczniki Apatora

Tauron Dystrybucja dokonał wyboru oferty spółki Apator jako najkorzystniejszej w przetargu na dostawę 3-fazowych liczników energii elektrycznej. Wartość oferty wynosi 30,4 mln zł netto, a realizacja dostaw nastąpi w 2019 roku. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o kwotę 9,1 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas