FacebookGoogle+

APS Energia

APS Energia zamienia stratę w zysk

Grupa APS Energia podała wstępne wyniki, jakie wypracowała po trzech kwartałach bieżącego roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 80,8 mln zł wobec 62,9 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy był na poziomie 1,5 mln zł, podczas gdy rok temu dziewięć miesięcy zakończyły się stratą w wysokości 5,6 mln zł. – Za wzrost przychodów odpowiada wysoka dynamika…

Więcej

Certyfikat IRIS dla APS Energia

28 maja APS Energia uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania biznesem z normą dla branży kolejowej ISO/TS 22163:2017, która zastąpiła standard IRIS. Dokument pozwoli spółce na dalszą współpracę z największymi producentami pojazdów szynowych w Polsce i na świecie. Certyfikat został wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas (BV). Podstawą wydania dokumentu jest pozytywny wynik audytu…

Więcej

APS Energia z rekordem w pierwszym kwartale

APS Energia w pierwszym kwartale 2018 roku wypracowała rekordowe przychody w wysokości 29,5 mln zł (wzrost o 59% rok do roku). Zysk netto wyniósł 3,3 mln zł wobec 2,4 mln zł rok wcześniej. Producent systemów zasilania gwarantowanego ma najwyższy w swojej historii backlog, warty 43,5 mln zł. – Ubiegły rok był dla nas okresem intensywnej…

Więcej

APS Energia z koncesją od MSWiA

APS Energia otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesja została udzielona na okres 50 lat. Otrzymanie koncesji pozwoli APS Energia na sprzedaż urządzeń zasilania gwarantowanego dla sektora wojskowego i pozostałych służb mundurowych.…

Więcej

Enap podpisał umowę za 6,7 mln zł z MHPS

Enap, spółka z Grupy APS Energia, zawarł umowę o wartości blisko 6,7 mln zł netto z Mitsubishi Hitachi Power System Limited. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż transformatorów i rozdzielnic kontenerowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz wykonanie instalacji elektrycznych dla Enea Wytwarzanie (Elektrownia Kozienice). Enap jest dostawcą specjalistycznych usług instalacyjno-montażowych z obszaru aparatury kontrolno-pomiarowej…

Więcej

APS Energia rozpoczyna budowę nowej siedziby

APS Energia, producent systemów zasilania awaryjnego, przeprowadzi się do nowoczesnego obiektu biurowo-produkcyjnego. Szacowany koszt inwestycji to 15-18 mln zł. Kompleksowy inteligentny budynek o powierzchni 7 tys. m2 powstanie w podwarszawskim Stanisławowie Pierwszym na gruncie o łącznej powierzchni blisko dwóch hektarów. Nowa siedziba przewidziana jest na 350-400 miejsc pracy. – Inwestycja ta zapewni odpowiednie zaplecze badawczo-rozwojowe…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas