FacebookGoogle+

Atrem

Atrem wykona instalację na stadionie żużlowym

Atrem na zlecenie firmy Molewski wykona instalacje niskoprądowe i systemów bezpieczeństwa w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”. Wcześniej – w połowie bieżącego roku – w ramach tego samego przedsięwzięcia wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z projektem firma Molewski zleciła Contrastowi – spółce zależnej Atremu. Tym…

Więcej

Atrem pod kreską mimo dużej poprawy przychodów

Grupa Atrem w pierwszym półroczu znacząco zwiększyła skonsolidowane przychody. Mimo to grupa zanotowała stratę netto. Była ona jednak o połowę mniejsza niż rok wcześniej. Skonsolidowane obroty Grupy Atrem wyniosły w pierwszym półroczu 2016 roku 67,2 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 42,1%. W omawianym czasie największym źródłem przychodów były kontralty realizowane dla…

Więcej

Wyniki Atremu wzrosły dwucyfrowo

Grupa Atrem w 2015 roku wypracowała 144,4 mln zł przychodów, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza poprawę o 19,8%. Zysk netto zwiększył się o 30%, do 1,35 mln zł. 52,1% obrotów (75,3 mln zł) grupa wygenerowała w segmencie automatyki i klimatyzacji, zaś pozostałe 47,9% (69,1 mln zł) przychodów przypadło na segment elektroenergetyki. W porównaniu z rokiem wcześniejszym…

Więcej

Atrem wykona instalacje w oczyszczalni

Konsorcjum z udziałem Atremu zawarło umowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Szlachęcinie w Wielkopolsce. Liderem konsorcjum, które wykona inwestycję za 5,2 mln zł netto, jest firma Envirotech. Atrem jako partner będzie odpowiedzialny za prace projektowe i wykonawcze związane z systemami elektrycznymi i automatyką modernizowanej oczyszczalni. Wartość robót przypadających na giełdową spółkę opiewa na 1,1 mln…

Więcej

Grupa Atrem z kolejnym zleceniem od Enea Operator

Contrast, spółka zależna Atremu działająca w branży elektroenergetycznej, podpisała z Enea Operator umowę na modernizację rozdzielni wysokich napięć GPZ Sieraków w województwie wielkopolskim. Wartość netto kontraktu to 2,3 mln złotych, a wartość portfela Grupy Atrem wzrosła do około 97 mln zł. – Po raz kolejny wygraliśmy przetarg dla Enea Operator. Do tej pory wykonaliśmy dla…

Więcej

Energa-Operator wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Torunia

Energa-Operator uruchamia nową stację transformatorową 110/15 kV, która poprawi bezpieczeństwo energetyczne lewobrzeżnej części Torunia. Wybudowanie Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Toruń Pogórz zajęło niespełna rok i pochłonęło nieco ponad 12 mln zł. Celem inwestycji jest przede wszystkim umożliwienie przyłączenia z pełną oczekiwaną mocą odbiorców, wśród których są takie firmy jak: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Exea Data…

Więcej

Atrem pozyskuje zlecenie od PGNiG

Oferta Atrem została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na roboty budowlane w kopalni gazu Kościan-Brońsko należącej do PGNiG. Wartość netto kontraktu wyniesie 8,7 mln zł. Zmówienie PGNiG obejmuje wykonanie robót budowlanych i montażowych związanych z budową i uruchomieniem instalacji membranowej do odzysku helu z największej kopalni gazu ziemnego w Polsce – KGZ Kościan-Brońsko (woj. lubuskie).…

Więcej

Portfel Grupy Atrem zwiększył się do 160 mln zł

Contrast, spółka z Grupy Atrem, zawarł z Vortex Energy Polska umowę na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV będącej elementem farmy wiatrowej Jóźwin (woj. wielkopolskie). Wartość netto zlecenia wynosi ponad 7 mln zł. W ramach umowy, Contrast wykona szereg robót elektroenergetycznych oraz budowlanych, obejmujących m.in. budynek stacji wraz z instalacją energetyczną oraz rozdzielnią 110 i 15…

Więcej

Atrem zbuduje budynek PNT

Atrem podpisał ze spółką Innowator Elektrotechniki umowę generalnego wykonawstwa na wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” budynku Parku Naukowo-Technologicznego wraz z dostawą wyposażenia. Wartość kontraktu opiewa na 19,5 mln zł. Termin zakończenia prac mija z końcem kwietnia 2015 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego…

Więcej

Contrast zdobywa zlecenia za 10 mln zł

Oferta spółki Contrast z Grupy Atrem została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę GPZ Toruń Podgórz. Wartość netto propozycji Contrastu wynosi 8,5 mln zł. Po podpisaniu umowy wartość portfela zamówień Grupy Atrem wzrośnie do około 160 mln zł, z czego około 35 mln zł przypada na rok 2015. W ramach zadania spółka wykona kompletną…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas