FacebookGoogle+

Atrem

Portfel Grupy Atrem zwiększył się do 160 mln zł

Contrast, spółka z Grupy Atrem, zawarł z Vortex Energy Polska umowę na budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV będącej elementem farmy wiatrowej Jóźwin (woj. wielkopolskie). Wartość netto zlecenia wynosi ponad 7 mln zł. W ramach umowy, Contrast wykona szereg robót elektroenergetycznych oraz budowlanych, obejmujących m.in. budynek stacji wraz z instalacją energetyczną oraz rozdzielnią 110 i 15…

Więcej

Atrem zbuduje budynek PNT

Atrem podpisał ze spółką Innowator Elektrotechniki umowę generalnego wykonawstwa na wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” budynku Parku Naukowo-Technologicznego wraz z dostawą wyposażenia. Wartość kontraktu opiewa na 19,5 mln zł. Termin zakończenia prac mija z końcem kwietnia 2015 r. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego…

Więcej

Contrast zdobywa zlecenia za 10 mln zł

Oferta spółki Contrast z Grupy Atrem została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę GPZ Toruń Podgórz. Wartość netto propozycji Contrastu wynosi 8,5 mln zł. Po podpisaniu umowy wartość portfela zamówień Grupy Atrem wzrośnie do około 160 mln zł, z czego około 35 mln zł przypada na rok 2015. W ramach zadania spółka wykona kompletną…

Więcej

Contrast przebuduje stację w Kostrzynie

Spółka Contrast z Grupy Atrem podpisała umowę na przebudowę stacji transformatorowej 110/15/6 kV w Kostrzynie nad Odrą. Wartość kontraktu wynosi 5,4 mln zł. W ramach inwestycji przebudowany zostanie główny punkt zasilający (GPZ) w Kostrzynie nad Odrą. Zadania, które wykona Contrast, to m.in. prace elektryczne i budowlane oraz wybudowanie infrastruktury towarzyszącej. Inwestorem i zleceniodawcą jest Enea…

Więcej

Atrem zrealizuje prace dla Gaz-Systemu

Konsorcjum firm Techmadex (lider), Atrem i GP Energia (partnerzy) zawarło ze spółką Gaz-System umowę na „Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce” w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym”. Termin realizacji zadania ustalono na 30 grudnia 2014 r. Wartość zlecenia wynosi…

Więcej

Atrem zdobył kolejne zlecenie od PGNiG

10 października Atrem zawarł z Grupą PGNiG kolejną umowę, co oznacza, że w okresie od 16 lipca do 10 października bieżącego roku łączna wartość kontraktów podpisanych przez spółki z Grupy Atrem z Grupą PGNiG wynosi ponad 6,3 mln zł. Zleceniem o największej wartości (2,7 mln zł) jest umowa z 13 sierpnia zawarta przez Atrem z…

Więcej

Atrem podpisuje z PGNiG umowy o wartości 7,2 mln zł

Od 7 grudnia 2011 r. do 4 stycznia 2012 r. spółki Grupy Atrem zawarły ze spółkami Grupy PGNiG umowy na łączną szacunkową kwotę 7,2 mln zł. Kontrakt o największej wartości to umowa podpisana 4 stycznia przez spółkę Atrem z PGNiG Oddział Sanok. Przedmiotem porozumienia jest „Zabudowa chromatografów i higrometrów na kopalniach OK Łańcut, OK Przemyśl,…

Więcej

Atrem wykona instalacje na lotnisku w Poznaniu

Grupa Atrem została wybrana przez Hochtief Polska do wykonania instalacji teletechnicznych i elektrycznych w budynku terminala pasażerskiego Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Wartość prac to 12,8 mln zł. Rozbudowa i modernizacja lotniska w Poznaniu to kolejny, po lotnisku we Wrocławiu projekt, w ramach którego Atrem pracuje dla Hochtief Polska. Tym razem do prac Atremu będzie należało wykonanie…

Więcej

Atrem zdobywa kolejne zlecenie od PGNiG

W okresie od dnia 12 stycznia do 13 czerwca 2011 r. spółki Grupy Atrem zawarły ze spółkami należącymi do Grupy PGNiG umowy na łączną szacunkową kwotę 7,6 mln zł. Porozumieniem o największej wartości jest kontrakt z 3 czerwca 2011 r. zawarty przez Atrem i zielonogórski oddział PGNiG. Przedmiotem tej umowy jest budowa rozliczeniowego układu pomiarowego…

Więcej

Backlog Atremu wynosi 110 mln zł

Według danych z początku marca, portfel zamówień (tzw. backlog) Atremu wynosi około 110 mln zł, a spółka kończy negocjacje w sprawie dwóch kontraktów o łącznej wartości około 30 mln zł. – Wysoka wartość portfela umów to przede wszystkim wynik zwiększenia wartości jednostkowej realizowanych zadań – napisała spółka w komunikacie. Atrem realizuje obecnie około 210 kontraktów.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas