FacebookGoogle+

Atrem

Atrem zrealizuje prace dla Gaz-Systemu

Konsorcjum firm Techmadex (lider), Atrem i GP Energia (partnerzy) zawarło ze spółką Gaz-System umowę na „Budowę Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce” w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym”. Termin realizacji zadania ustalono na 30 grudnia 2014 r. Wartość zlecenia wynosi…

Więcej

Atrem zdobył kolejne zlecenie od PGNiG

10 października Atrem zawarł z Grupą PGNiG kolejną umowę, co oznacza, że w okresie od 16 lipca do 10 października bieżącego roku łączna wartość kontraktów podpisanych przez spółki z Grupy Atrem z Grupą PGNiG wynosi ponad 6,3 mln zł. Zleceniem o największej wartości (2,7 mln zł) jest umowa z 13 sierpnia zawarta przez Atrem z…

Więcej

Atrem podpisuje z PGNiG umowy o wartości 7,2 mln zł

Od 7 grudnia 2011 r. do 4 stycznia 2012 r. spółki Grupy Atrem zawarły ze spółkami Grupy PGNiG umowy na łączną szacunkową kwotę 7,2 mln zł. Kontrakt o największej wartości to umowa podpisana 4 stycznia przez spółkę Atrem z PGNiG Oddział Sanok. Przedmiotem porozumienia jest „Zabudowa chromatografów i higrometrów na kopalniach OK Łańcut, OK Przemyśl,…

Więcej

Atrem zdobywa kolejne zlecenie od PGNiG

W okresie od dnia 12 stycznia do 13 czerwca 2011 r. spółki Grupy Atrem zawarły ze spółkami należącymi do Grupy PGNiG umowy na łączną szacunkową kwotę 7,6 mln zł. Porozumieniem o największej wartości jest kontrakt z 3 czerwca 2011 r. zawarty przez Atrem i zielonogórski oddział PGNiG. Przedmiotem tej umowy jest budowa rozliczeniowego układu pomiarowego…

Więcej

Backlog Atremu wynosi 110 mln zł

Według danych z początku marca, portfel zamówień (tzw. backlog) Atremu wynosi około 110 mln zł, a spółka kończy negocjacje w sprawie dwóch kontraktów o łącznej wartości około 30 mln zł. – Wysoka wartość portfela umów to przede wszystkim wynik zwiększenia wartości jednostkowej realizowanych zadań – napisała spółka w komunikacie. Atrem realizuje obecnie około 210 kontraktów.…

Więcej

Atrem połączył się z Dom-Marem

1 kwietnia Atrem połączył się ze swoją spółką zależną Dom-Mar. Atrem świadczy kompleksowe usługi w zakresie szeroko rozumianego zaplecza inżynieryjnego dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. automatyki, telemetrii, regulacji, elektroniki, metrologii, teletechniki i informatyki. Spółka Dom-Mar specjalizowała się z kolei w usługach w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych. Połączenie Atremu i…

Więcej

Atrem zdobył kolejne zlecenie od Grupy PBG

W okresie od 19 października do 6 grudnia spółki z Grupy Atrem zawarły ze spółkami należącymi do Grupy PBG umowy na łączną szacunkową wartość 9,4 mln zł. Największe porozumienie zostało podpisane 6 grudnia 2010 roku pomiędzy KWG (zleceniodawca) a konsorcjum (podwykonawca) w składzie Atrem (lider) oraz Teko (partner). Przedmiotem kontraktu jest wykonanie robót budowlano-montażowych w…

Więcej

Atrem wykona instalacje w WSG

Atrem, spółka oferująca kompleksowe usługi w zakresie zaplecza inżynieryjnego dużych projektów infrastrukturalnych, jako lider konsorcjum zmodernizuje i dostosuje do potrzeb biurowych budynek Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa. Wartość kontraktu to 13,5 mln zł. Grupa Atrem wykona m.in. klimatyzację i inne instalacje w siedzibie WSG. Specjalizująca się w klimatyzacji absorpcyjnej, zależna od Atremu spółka Dom-Mar zbuduje system klimatyzacji…

Więcej

Atrem realizuje kolejny kontrakt na stadionie Lecha

Atrem będzie także odpowiedzialny za wykonanie robót instalacji słaboprądowych i systemu „bezpieczny stadion” w ramach rozbudowy stadionu miejskiego w Poznaniu. Wartość kontraktu, podpisanego z Hydrobudową Polska, wynosi blisko 34 mln zł i jest to do tej pory najwyższa umową w historii Grupy Atrem. W ramach projektu spółka wykona około 100 bramek, gdzie kontrolowane będą bilety,…

Więcej

Atrem modernizuje lotnisko we Wrocławiu

Spółka Atrem, oferująca kompleksowe usługi w zakresie automatyki przemysłowej, elektroenergetyki oraz klimatyzacji, podpisała umowę z firmą Hochtief Polska na wykonanie instalacji elektrycznych niskoprądowych i teletechnicznych w budynku głównego terminala, budynku technicznym oraz kontroli lotów rozbudowywanego lotniska we Wrocławiu. Prace potrwają do końca marca 2011 r. Wartość porozumienia to 19,5 mln zł. Powyższe zlecenie jest jednym…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas