FacebookGoogle+

BIOT

BIOT z dofinansowaniem na projekt B+R

BIOT, spółka zależna LUG podpisała 13 czerwca umowę na dofinansowanie projektu „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie” realizowanego w ramach RPO – Lubuskie 2020. Całkowity koszt projektu wynosi 4,9 mln zł, z czego: wartość kosztów kwalifikowanych 4,22 mln zł, kwota dofinansowania 2,12 mln zł,…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas