FacebookGoogle+

Budimex

Budimex rusza z budową elektrociepłowni w Wilnie

Konsorcjum firm Budimex (partner z udziałem 48,46%), Steinmüller Babcock Environment (lider konsorcjum), UAB Kauno dujotiekio statyba (partner) podpisało z JSC „Vilniaus kogeneracine jegaine” jako zamawiającym umowę na budowę elektrociepłowni w Wilnie na Litwie. Umowa została zawarta 29 września 2016 roku, a jednym z warunków rozpoczęcia budowy było uzyskanie przez inwestora środków na jej sfinansowanie. Zamawiający…

Więcej

ABB: transformatory dla elektrowni Turów

ABB dostarczy pięć sztuk transformatorów, w tym trzy jednostki jednofazowe, które prześlą moc z generatora w elektrowni w Turowie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zaproponowane przez ABB jednofazowe jednostki to rozwiązanie zarezerwowane dla nowoczesnej energetyki, która coraz częściej inwestuje w bloki energetyczne o dużych mocach, czasem przekraczających 1000 MW. W takich obiektach niemożliwe jest zainstalowanie trójfazowego…

Więcej

Budimex zakończył budowę spalarni w Białymstoku

Budimex zakończył budowę spalarni w Białymstoku, która będzie przetwarzać odpady komunalne w energię elektryczną i cieplną. Prace budowlane zrealizowano w 27 miesięcy. 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z zakładanym terminem, Budimex zakończył budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku. Rocznie nowa spalarnia zutylizuje około 120 tys. ton odpadów. Ze spalania śmieci będzie wytwarzana energia elektryczna…

Więcej

W białostockiej spalarni trwają końcowe prace

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku trwają prace wykończeniowe i rozruchy. Poszczególne urządzenia są uruchamiane i sprawdzane. Prowadzone są próby ciśnieniowe rurociągów, a instalacja jest przygotowywana do podania pary. Trwa wypalanie kotła. Dzięki białostockiej spalarni z ponad 90% do 12% spadnie ilość odpadów komunalnych, które trafiają na gminne wysypisko. Rocznie nowa spalarnia będzie utylizować…

Więcej

… i podpisuje zlecenie w EC Siekierki

Konsorcjum Budimeksu (partner, 51%) i Andritz Energy & Environment (lider, 49%) podpisało z PGNiG Termika umowę na dostawę i montaż instalacji odazotowania spalin oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w Elektrociepłowni Siekierki. Wartość kontraktu wynosiłącznie 62,9 mln zł netto. Na realizację tego zadania inwestor zaplanował dwa lata.…

Więcej

Budimex zbuduje „zielone” centrum danych…

Beyond.pl, spółka działająca na rynku usług data center i cloud computing, podpisała z firmą Budimex umowę na realizację nowego centrum danych. Będzie to najbardziej efektywna energetycznie serwerownia w kraju. Wartość prac pierwszego etapu inwestycji wynosi ponad 100 mln zł. W ramach umowy Budimex jako generalny wykonawca wybuduje kompleks technologiczny Beyond.pl Data Center 2, obejmujący m.in.…

Więcej

Budimex przejmie Elektromontaż Poznań

Budimex kupił od Skarbu Państwa 41,65% akcji Elektromontażu Poznań. Giełdowa spółka, która posiada już 50,66% papierów poznańskiego przedsiębiorstwa, zapłaciła za pakiet 14,5 mln zł. Podpisanie umowy nastąpiło w połowie grudnia. W dniu 9 grudnia odbyła się ustna aukcja dotycząca zbycia należących do Skarbu Państwa 2 252 500 akcji Elektromontażu Poznań, stanowiących 41,65% udziałów w akcjonariacie…

Więcej

Budimex zmodernizuje instalację w EC Siekierki

PGNiG Termika rozstrzygnęła przetarg na dostawę i montaż instalacji odazotowania spalin oraz modernizację instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w Elektrociepłowni Siekierki. Najkorzystniejszą propozycję złożyło konsorcjum firm Andritz Energy & Environment (lider, 49% udziału) i Budimex (partner, 51% udziału). Wartość oferty wynosi 62,9 mln zł netto. Na realizację zadania inwestor przewidział dwa lata. Kontrakt jest…

Więcej

Spółka Elektrotimu wykona automatykę w oczyszczalni

Procom System, spółka zależna wrocławskiego Elektrotimu, podpisał z firmą Budimex umowę o wartości 10,5 mln zł. Porozumienie dotyczy wykonania przez Procom System robót w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas