FacebookGoogle+

Elektrobudowa

Kolejne zmiany w zarządzie Elektrobudowy

Sławomir Staszak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Elektrobudowy z dniem 31 stycznia. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. Zgodnie z podjętą 8 stycznia uchwałą, to właśnie na 31 stycznia przypadał pierwszy dzień pracy Sławomira Staszaka na powyższym stanowisku. Równocześnie z tą samą datą, na mocy porozumienia stron, uległa rozwiązaniu umowa o pracę ze Sławomirem…

Więcej

Zmiany w zarządzie Elektrobudowy

Wojciech Paleczny z dniem 8 stycznia został odwołany ze składu zarządu Elektrobudowy, w tym ze sprawowanej funkcji wiceprezesa. Przyczyn tej decyzji nie podano. Ponadto zdecydowano o zmianie liczebności członków zarządu do pięciu. W związku z powyższym w skład zarządu zostali powołani: Hubert Staszewski, Krzysztof Czajka oraz Sławomir Staszak. Pierwsi dwaj swoje funkcje pełnią od 8…

Więcej

Fiński sąd zasądził 8 mln euro zapłaty przez Elektrobudowę

Sąd Rejonowy w Pori w Finlandii zasądził zapłatę przez Elektrobudowę na rzecz Fińskiego Związku Zawodowego Pracowników Branży Elektrycznej 7,96 mln euro plus odsetki oraz około 0,4 mln euro kosztów procesu i około 0,1 mln euro odszkodowania. Wyrok jest nieprawomocny. Spór dotyczył roszczeń dochodzonych przez związek zawodowy wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych przez Elektrobudowę…

Więcej

Elektrobudowa pozyska mniej zamówień

Elektrobudowa kolejny raz w tym roku skorygowała prognozę finansową. Od przyszłego roku nie będzie już ich publikować. Trzy kwartały tego roku grupa zakończyła spadkiem obrotów i dużą stratą netto. W połowie listopada Elektrobudowa drugi raz w tym roku skorygowała prognozę finansową. Tym razem obniżono jedynie pozycje dotyczącą zamówień. Według nowych założeń, spółka planuje pozyskać w…

Więcej

Elektrobudowa ma nowego prezesa

Rada Nadzorcza Elektrobudowy SA 28 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Janusza Juszczyka ze składu zarządu spółki, w tym ze sprawowanej funkcji prezesa zarządu. Na stanowisko nowego prezesa zarządu powołany został Roman Przybył. Roman Przybył to absolwent Politechniki Warszawskiej oraz wielu studiów podyplomowych a także specjalistycznych szkoleń w zakresie zarządzania i finansów; m.in.…

Więcej

Elektrobudowa wypłaca rekordową dywidendę

3 sierpnia Elektrobudowa wypłaciła swoim akcjonariuszom pierwszą ratę dywidendy w kwocie ponad 24,92 mln zł, co daje 5,25 zł na akcję. Druga rata w tej samej wysokości trafi do posiadaczy papierów katowickiej spółki 19 października. Łącznie Elektrobudowa wypłaci więc 49,85 mln zł, czyli po 10,50 zł na papier. Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy za 2017…

Więcej

Zysk Elektrobudowy wyższy od prognoz

Elektrobudowa podała szacunkowe dane za 2017 rok. Choć przychody i wartość zamówień były niższe od prognozowanych, zysk netto mocno przewyższył ubiegłoroczne założenia. Według szacunków, Elektrobudowa na poziomie jednostkowym wypracowała w ubiegłym roku 905 mln zł przychodów, zdobyła zamówienia o wartości 760 mln zł i zarobiła na czysto 55 mln zł. Prognozy zakładały osiągnięcie przez spółkę…

Więcej

Słabsze wyniki Elektrobudowy

Elektrobudowa opublikowała szacunkowe wyniki po trzech kwartałach bieżącego roku. Spółka wypracowała 579,5 mln zł przychodów i 29,8 mln zł zysku netto oraz pozyskała zamówienia o wartości 486,7 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym Elektrobudowa miała 607,6 mln zł przychodów i 30,1 mln zł zysku netto. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniki są gorsze zarówno…

Więcej

Elektrobudowa na minusie po pierwszym kwartale 2017 r.

Elektrobudowa podała wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał 2017 roku. Według nich, na poziomie jednostkowym spółka wypracowała 131,8 mln zł oraz miała 0,4 mln zł straty netto. Wartość zamówień w omawianym czasie wyniosła 143,6 mln zł. W skali całej grupy Elektrobudowa miała 142,4 mln zł przychodów i 1,4 mln zł straty netto. Zarząd Elektrobudowy…

Więcej

Elektrobudowa zarobiła więcej niż prognozowała

Według przedstawionych przez Elektrobudowę wstępnych szacunkowych danych finansowych za ubiegły rok, spółka w omawianym czasie wypracowała 982,5 mln zł przychodów i osiągnęła 53,1 mln zł zysku netto. Na poziomie grupy przychody wyniosły 975,1 mln zł, natomiast czysty zarobek był na poziomie 55,1 mln zł. W przypadku obrotów ubiegłoroczne rezultaty są niższe niż zakładano w prognozie…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas