Facebook

Elektromont

Elektromont chce zakończyć rok na plusie

W pierwszym kwartale tego roku przychody Elektromontu spadły o 40% do 5,75 mln zł. Spółka zakończyła ten okres stratą netto w wysokości 90 tys. zł. wobec 143 tys. zł zysku netto rok wcześniej. – W pierwszym kwartale 2019 roku zakończyła się realizacja projektów, których główna część dokonała się jeszcze w roku 2018. Część innych kontraktów…

Więcej

Przychody i zysk Elektromontu w górę

Elektromont w 2018 roku wypracował 36,2 mln zł przychodów, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza wzrost o ponad 28%. Zysk netto spółki w ubiegłym roku był na poziomie 336 tys. zł wobec 235 tys. zł (+43%). Według stanu na połowę lutego, portfel zamówień Elektromontu do realizacji na rok bieżący osiągnął poziom ponad 26 mln…

Więcej

Elektromont ma nowy zarząd

Rada Nadzorcza Elektromontu powołała nowy zarząd na kolejną, trzyletnią kadencję. W jego składzie znaleźli się prezes Mirosław Matwijów, pełniący dotychczas funkcje wiceprezesa oraz Przemysław Tymiński – wiceprezes, który wcześniej pełnił funkcję dyrektora administracyjnego w spółce. Elektromont no notowana na rynku New Connect jeleniogórska spółka specjalizująca się w kompleksowych usługach w zakresie instalacji elektrycznych. Spółka zatrudniająca…

Więcej

Elektromont zdobywa kolejne zlecenia

Elektromont otrzymał od firmy Takenaka Europe list intencyjny dotyczący wymiany oświetlenia na hali wraz z systemem sterowania. Termin zakończenia prac ustalono na 30 września bieżącego roku. Spółka podpisała także umowę z Centrum Medycznym Karpacz na wykonanie w placówce prac elektrycznych. Z kolei firma Budimex wybrała ofertę Elektromontu na wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz…

Więcej

Elektromont nawiązuje współpracę z Zespołem Szkół w Piechowicach

Elektromont podpisał umowę z Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Celem porozumienia jest wsparcie szkoły w wykształceniu wykwalifikowanej kadry branży elektrycznej. Dzięki współpracy obu stron uczniowie będą mieli możliwość zapoznawania się z najnowszymi technikami pracy oraz technologiami branży elektrycznej. Ułatwi to absolwentom klas technikum elektrycznego kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych i zdobycie ciekawej pracy.…

Więcej

Mirosław Matwijów wejdzie do zarządu Elektromontu

Z dniem 1 października do zarządu spółki Elektromont z Jeleniej Góry dołączy Mirosław Matwijów, który obejmie funkcję wiceprezesa. Obecnie w skład zarządu wchodzą: Marek Błażków – prezes, Jerzy Rymanowicz – wiceprezes oraz prokurenci – Małgorzata Zabrzańska i Waldemar Żurawski. Mirosław Matwijów posiada tytuł inżyniera elektryka, który zdobył na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, na kierunku elektrotechnika…

Więcej

Ekobox zwiększa udziały w Elektromoncie

Ekobox pod koniec listopada dokupił akcje Elektromontu, przekraczając tym samym próg 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. – Przekroczenie powyżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA Elektromont nastąpiło w wyniku transakcji kupna akcji spółki zawartej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW w Warszawie (New Connect) dokonanej w dniu…

Więcej

Elektromont znacząco poprawił przychody

Notowany na New Connect jeleniogórski Elektromont w drugim kwartale miał ponad 10 mln zł przychodów, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza wzrost o 60%. Narastająco po dwóch kwartałach obroty spółki wzrosły o 22% do 19 mln zł. Pomimo znaczącej poprawy przychodów zysk netto spółki w pierwszym półroczu skurczył się z 253 tys.…

Więcej

Elektromont wykona instalacje dla PB Ambit

Elektromont podpisał z Przedsiębiorstwem Budowlanym Ambit umowę na kompleksowe wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku produkcyjno-magazynowym oraz biurowo-socjalnym w Legnicy. Wartość zlecenia opiewa na 944 tys. zł netto. Termin zakończenia prac upływa 30 października bieżącego roku.…

Więcej

Elektromont otrzymał zamówienie od Dürr Systems…

Jeleniogórska spółka Elektromont otrzymała od firmy Dürr Systems zamówienie na kompleksowe wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego w hali lakierni wraz z zasilaniem na budowie fabryki Volkswagen we Wrześni. Wartości zlecenia spółka nie ujawnia, informując jedynie, że przekracza ona 20% kapitałów własnych spółki. Zakończenie prac planowane jest 18 grudnia bieżącego roku.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas