Facebook

Elektrotim

Tauron Dystrybucja znów wybiera Elektrotim

Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie wybrał ofertę Elektrotimu w postępowaniu przetargowym na realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział w Krakowie Część 2 – na obiektach obcych i pozostałych”. Wartość oferty złożonej przez wrocławską spółkę wynosi 10,65 mln zł.…

Więcej

Elektrotim pogłębia straty, ale liczy na poprawę

Grupa Elektrotim pierwsze półrocze zakończyła wzrostem sprzedaży, ale też dwukrotnie wyższą stratą niż przed rokiem. Władze wrocławskiej spółki liczą na poprawę wyników, m.in. ze względu na rosnący portfel zamówień i jego jakość. Grupa Elektrotim miała po pierwszym półroczu 122,5 mln zł przychodów wobec blisko 113 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost obrotów nie…

Więcej

Krzysztof Folta rezygnuje z przewodnictwa w RN Elektrotimu

W dniu 3 września Elektrotim otrzymał informację o rezygnacji Krzysztofa Folty z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. W fotelu Przewodniczącego RN Elektrotimu Krzysztof Folta będzie zasiadał do 30 września. Z członkostwa w Radzie Nadzorczej wrocławskiej spółki zrezygnował ponadto Paweł Czupryn – również ze skutkiem na dzień 30 września.…

Więcej

Tauron Dystrybucja wybiera ofertę Elektrotimu za 22 mln zł

Konsorcjum firm Elektrotim (lider) oraz PUH EL Professional Mariusz Maszota (członek) złożyło najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania „Budowa stacji 110/20 kV Jawor Strefa – 99/2019/ZAK2”. Postępowanie przetargowe na realizację powyższego zadania prowadził Tauron Dystrybucja Oddział w Legnicy. Wartość oferty konsorcjum z Elektrotimem na czele opiewa na 22 mln zł netto.…

Więcej

Elektrotim blisko zleceń za ponad 32 mln zł

Tauron Dystrybucja wybrał cztery oferty Elektrotimu na rozbudowę infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej: na terenie oddziałów we Wrocławiu, Tarnowie, Legnicy i Jeleniej Górze. Łączna wartość wybranych ofert opiewa na ponad 32 mln zł. 2 sierpnia wrocławska spółka poinformowała, że złożyła najkorzystniejsze oferty w prowadzonych przez Tauron Dystrybucja postępowaniach przetargowych na rozbudowę infrastruktury technicznej Systemu Łączności…

Więcej

Elektrotim ma nową strategię

Elektrotim ma nową strategię na lata 2019-2022. Zakłada ona m.in. rozwój w obszarze produktów IT dla elektroenergetyki oraz wypracowanie w 2022 roku skonsolidowanych przychodów na poziomie 340-400 mln zł. Strategia na lata 2019-2022 została zorientowana na długoterminowy, stabilny i zrównoważony rozwój zapewniający wzrost wartości spółki. Cel ten będzie realizowany dzięki założeniom przyjętym w „Wizji roku…

Więcej

Elektrotim dokupuje udziały Eltrako

Elektrotim nabył 4 tys. udziałów Eltrako za 0,6 mln zł. Zwiększył tym samym swój udział w gliwickiej spółce z 66,67% (nabył je trzy lata temu) do 100%. Teraz jako jedyny właściciel Elektrotim zamierza przeprowadzić proces połączenia poprzez przeniesienie na siebie całego majątku gliwickiego przedsiębiorstwa bez podwyższania kapitału. Połączenie Elektrotim tłumaczy względami ekonomicznymi (racjonalizacją kosztów), uproszczeniem…

Więcej

Elektrotim: wyższe przychody i strata

Skonsolidowane przychody Elektrotimu wyniosły w pierwszym półroczu 2018 112,95 mln zł wobec 99,53 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała w tym czasie 6,66 mln zł straty netto, podczas gdy w pierwszej połowie 2017 była 6,03 mln zł pod kreską. Największym klientem Grupy Elektrotim w pierwszym półroczu 2018 była energetyka z 31% udziałów w przychodach. Na…

Więcej

Elektrotim chce zakończyć rok z dodatnim wynikiem

Skonsolidowane przychody Elektrotimu po pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 99,5 mln zł i były nieznacznie niższe niż te wypracowane przed rokiem (100 mln zł). Grupa zanotowała stratę netto na poziomie -6 mln zł wobec 4,2 mln zł straty rok wcześniej. Wpływ na słabsze wyniki miały niższe marże oraz wzrost kosztów wynagrodzeń pracowniczych. Cały rok Grupa…

Więcej

Finał X edycji konkursu Elektryzująca Pasja

26 kwietnia 2017 roku, w Ratuszu Miejskim we Wrocławiu, odbyła się Gala Finałowa X edycji konkursu Elektryzująca Pasja. Na Gali, która była zwieńczeniem trwających rok działań konkursowych, poznaliśmy Największych Pasjonatów 2017 – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowali najbardziej innowacyjne projekty, powiązane z techniką. Specjalnie uhonorowani zostali również Koordynatorzy Konkursowi – nauczyciele, którzy wspierali uczniów w…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas