«
»
FacebookGoogle+

Grupa Tauron

Grupa Tauron zarobiła ponad 1 mld zł

W I półroczu 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody w wysokości 8,75 mld zł, czyli nieznacznie niższe niż rok wcześniej (spadek o 1%). Wyższe obroty odnotowano w segmencie Wydobycie (+53%) oraz Dystrybucja (+7%). Niewielkie spadki nastąpiły natomiast w segmentach: Wytwarzanie (-2,6 proc.) oraz Sprzedaż (-3%). Zysk netto wyniósł 1 005 mln zł i ukształtował się…

Więcej

Budowa bloku Taurona w Jaworznie gotowa w 30%

W Jaworznie na terenie budowy nowego bloku 910 MW trwają zaawansowane prace budowlano-montażowe. Zakończono montaż konstrukcji nośnej kotła, a charakterystyczny element budowy – chłodnia kominowa – osiągnęła już 165 z docelowych 180 metrów. – Budowa nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji w Polsce, charakteryzująca się przy…

Więcej

Zysk netto Tauronu skurczył się o 74%

Po trzech kwartałach 2016 przychody Grupy Tauron spadły rok do roku o 4% i wyniosły 13,12 mld zł. Wpływ na to miał niższy wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (o 12%), który został częściowo zniwelowany wzrostem wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym (o 4%). Kolejnymi czynnikami, które przyczyniły się do spadku przychodów, był niższy wolumen sprzedaży węgla…

Więcej

Tauron wygrywa kolejne przetargi na dostawę energii

Grupa Tauron wygrała postępowania na dostawę energii elektrycznej ogłoszone m.in. przez grupy zakupowe z Lubina, Olsztyna i Szczecina – podała 25 października spółka, która chce utrzymać pozycję lidera w zdobywaniu istotnych zamówień publicznych. We wrześniu Tauron wygrał największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce, ogłoszony wspólnie przez 30 samorządów i 31 jednostek samorządowych z…

Więcej

Tauron 10 mln zł pod kreską po 1 półroczu 2016 roku

Tauron Polska Energia podał szacunkowe dane za pierwsze półrocze 2016 roku, zgodnie z którymi przychody w omawianym czasie wyniosły około 8,94 mld zł. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) wyniósł około 1,65 mld zł, EBIT (zysk operacyjny) około 130 mln zł, zaś strata netto – 10 mln zł. – Powyższe…

Więcej

Wyniki Grupy Tauron w I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 3 proc. spadek rok do roku. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na tę sytuację były niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, węgla, usług dystrybucyjnych i opłat przyłączeniowych. Spadki te zostały częściowo zrekompensowane przychodami z mechanizmów rezerw mocy (operacyjnej i…

Więcej

Apator dostarczy liczniki do Tauronu

W ostatnich 12 miesiącach (grudzień 2014 – grudzień 2015) spółki Grupy Apator zawarły z podmiotami Grupy Tauron umowy o wartości 31 mln zł netto. Kontrakt na najwyższą kwotę – 26,9 mln zł netto – został podpisany pomiędzy spółką Apator a Tauron Dystrybucja. Na jego podstawie toruński producent będzie dostarczał w 2016 roku 3-fazowe liczniki energii…

Więcej

Tauron zarobił ponad 1 mld zł

Grupa Tauron po trzech kwartałach bieżącego roku zarobiła na czysto 1,08 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza wzrost o 2,5%. Przychody w tym czasie nieznacznie spadły – o 0,6%, do 13,6 mld zł wobec 13,7 mld zł rok wcześniej. W omawianym czasie Tauron wyprodukował 12,4 TWh energii, czyli prawie 10%…

Więcej

Tauron rozpoczyna program Smart Home

Tauron Sprzedaż zaprosił klientów z Wrocławia i okolic do udziału w programie Smart Home. Celem projektu jest m.in. testowanie zdalnego zarządzania pracą sprzętów elektrycznych w domu poprzez inteligentne urządzenia sprzężone z mobilną aplikacją. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która korzysta ze smartfona, ma w domu łącze internetowe WiFi oraz zgłosi się do udziału w programie…

Więcej

Ponad 1 mld zł zysku Grupy Tauron

W odpowiedzi na rosnący popyt, Grupa Tauron w ciągu trzech kwartałów br. wyprodukowała prawie 10 proc. więcej energii niż rok wcześniej, tj. niemal 12,4 TWh (w samym III kw. wzrost wyniósł ponad 20 proc.). To znacznie lepszy rezultat od wyniku na krajowym rynku, na którym produkcja zwiększyła się w tym okresie o 3,5 proc. Również…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas