FacebookGoogle+

Grupa Tauron

Tauron wygrał najwięcej przetargów na dostawy prądu

W 2017 roku podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, ogłosiły ponad 1,7 tys. przetargów na dostawę energii elektrycznej. Zamówiono w ten sposób 12,2 TWh. Najwięcej konkursów wygrał Tauron. Wśród przetargów wygranych przez spółkę w ubiegłym roku jest m.in. postępowanie na dostawę energii elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji…

Więcej

Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć

Tauron zbuduje pilotażową instalację mikrosieci w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Mikrosieć zdolna do samodzielnego pokrywania własnego zapotrzebowania na energię elektryczną, będzie złożona z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego magazynu energii elektrycznej oraz elementów sterujących pracą mikrosieci. Mikrosieć to mała sieć elektroenergetyczna pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych.…

Więcej

Blok w Jaworznie gotowy w 50%

Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to największa inwestycja realizowana w Grupie Tauron. Jej zaawansowanie przekroczyło właśnie 50%. W Jaworznie trwają prace związane z budową podstawowych urządzeń wytwórczych, gospodarek pomocniczych oraz instalacji odpowiadających za ochronę środowiska. Wraz z podpisaniem na początku grudnia umów na wykonanie układu torowego i układu sieci…

Więcej

Grupa Tauron zarobiła ponad 1 mld zł

W I półroczu 2017 r. Grupa Tauron osiągnęła przychody w wysokości 8,75 mld zł, czyli nieznacznie niższe niż rok wcześniej (spadek o 1%). Wyższe obroty odnotowano w segmencie Wydobycie (+53%) oraz Dystrybucja (+7%). Niewielkie spadki nastąpiły natomiast w segmentach: Wytwarzanie (-2,6 proc.) oraz Sprzedaż (-3%). Zysk netto wyniósł 1 005 mln zł i ukształtował się…

Więcej

Budowa bloku Taurona w Jaworznie gotowa w 30%

W Jaworznie na terenie budowy nowego bloku 910 MW trwają zaawansowane prace budowlano-montażowe. Zakończono montaż konstrukcji nośnej kotła, a charakterystyczny element budowy – chłodnia kominowa – osiągnęła już 165 z docelowych 180 metrów. – Budowa nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji w Polsce, charakteryzująca się przy…

Więcej

Zysk netto Tauronu skurczył się o 74%

Po trzech kwartałach 2016 przychody Grupy Tauron spadły rok do roku o 4% i wyniosły 13,12 mld zł. Wpływ na to miał niższy wolumen sprzedaży detalicznej energii elektrycznej (o 12%), który został częściowo zniwelowany wzrostem wolumenu sprzedaży na rynku hurtowym (o 4%). Kolejnymi czynnikami, które przyczyniły się do spadku przychodów, był niższy wolumen sprzedaży węgla…

Więcej

Tauron wygrywa kolejne przetargi na dostawę energii

Grupa Tauron wygrała postępowania na dostawę energii elektrycznej ogłoszone m.in. przez grupy zakupowe z Lubina, Olsztyna i Szczecina – podała 25 października spółka, która chce utrzymać pozycję lidera w zdobywaniu istotnych zamówień publicznych. We wrześniu Tauron wygrał największy przetarg na dostawę energii elektrycznej w Polsce, ogłoszony wspólnie przez 30 samorządów i 31 jednostek samorządowych z…

Więcej

Tauron 10 mln zł pod kreską po 1 półroczu 2016 roku

Tauron Polska Energia podał szacunkowe dane za pierwsze półrocze 2016 roku, zgodnie z którymi przychody w omawianym czasie wyniosły około 8,94 mld zł. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) wyniósł około 1,65 mld zł, EBIT (zysk operacyjny) około 130 mln zł, zaś strata netto – 10 mln zł. – Powyższe…

Więcej

Wyniki Grupy Tauron w I kwartale 2016 r.

W I kwartale 2016 r. Grupa Tauron wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 3 proc. spadek rok do roku. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na tę sytuację były niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, węgla, usług dystrybucyjnych i opłat przyłączeniowych. Spadki te zostały częściowo zrekompensowane przychodami z mechanizmów rezerw mocy (operacyjnej i…

Więcej

Apator dostarczy liczniki do Tauronu

W ostatnich 12 miesiącach (grudzień 2014 – grudzień 2015) spółki Grupy Apator zawarły z podmiotami Grupy Tauron umowy o wartości 31 mln zł netto. Kontrakt na najwyższą kwotę – 26,9 mln zł netto – został podpisany pomiędzy spółką Apator a Tauron Dystrybucja. Na jego podstawie toruński producent będzie dostarczał w 2016 roku 3-fazowe liczniki energii…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas