FacebookGoogle+

LUG

Wyniki LUG mocno w górę

Według wstępnych szacunków, w drugim kwartale skonsolidowane przychody LUG osiągnęły rekordową wartość 41,65 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 25%. Zysk netto w tym czasie zwiększył się o 15% do blisko 1,5 mln zł. W całym pierwszym półroczu obroty Grupy LUG były na poziomie 76,66 mln zł, czyli o 20,2% wyższym niż…

Więcej

LUG otwiera spółkę w Turcji

LUG zawarł umowę, na podstawie której powstanie nowa spółka LUG Turkey, koncentrująca się na działalności handlowej w obszarze profesjonalnego oświetlenia LED na rynku tureckim. Utworzenie następnej spółki zagranicznej wchodzącej w skład Grupy LUG jest kolejnym krokiem ku realizacji strategicznych kierunków rozwoju LUG na lata 2017-2021, które zakładają m.in. dalszą internacjonalizację oraz wzrost udziału eksportu w…

Więcej

BIOT z dofinansowaniem na projekt B+R

BIOT, spółka zależna LUG podpisała 13 czerwca umowę na dofinansowanie projektu „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie” realizowanego w ramach RPO – Lubuskie 2020. Całkowity koszt projektu wynosi 4,9 mln zł, z czego: wartość kosztów kwalifikowanych 4,22 mln zł, kwota dofinansowania 2,12 mln zł,…

Więcej

LUG zwiększa sprzedaż i podwaja zysk

Według wstępnych danych, Grupa LUG w czwartym kwartale 2017 roku wypracowała 39,3 mln zł przychodów, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 oznacza wzrost o 15%. Zysk netto wyniósł ponad 2,5 mln zł i był wyższy wobec tego sprzed roku o 110%. Narastająco po 12 miesiącach 2017 roku przychody zamknęły się na poziomie 142,3…

Więcej

LUG może zostać ukarany przez URE

Prezes URE wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia LUG Light Factory kary pieniężnej w związku z podejrzeniem o naruszeniu przez spółkę obowiązku stosowania się do wprowadzonych w dniach 10 – 31 sierpnia 2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Z przesłanego przez Prezesa URE zestawienia wynika, że LUG Light Factory (spółka zależna LUG)…

Więcej

LUG oświetli metro w Sao Paulo

Spółka LUG do Brazil Ltda. należąca do Grupy Kapitałowej LUG S.A. podpisała kontrakt na dostawy specjalistycznego oświetlenia do modernizowanych linii metra w Sao Paulo (Brazylia). Pierwsza część modernizacji obejmie trzy najstarsze odcinki metra. Jest to projekt pilotażowy, który ma być w przyszłości rozszerzony na pozostałe linie podziemnej kolei w Sao Paulo. Kontrakt zakłada dostawy oświetlenia…

Więcej

LUG miał niższe obroty ale zarobił o połowę więcej

Skonsolidowane przychody LUG, producenta opraw oświetleniowych z Zielonej Góry, w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosły 19,2 mln zł w porównaniu do 20,9 mln zł rok wcześniej. – Dynamika przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2012 r. osiągnęła poziom -7,99% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r. Największy wpływ na wskazaną ujemną dynamikę miały przychody…

Więcej

LUG nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki

Firma LUG Light Factory, spółka zależna LUG, podjęła współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu wspierając inicjatywę pt. „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”. W ramach projektu powstało innowacyjne narzędzie Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (WLLSiM), wykorzystujące zaawansowane technologie z zakresu oprogramowań biznesowych ERP (Enterprise Resource Planning). Dzięki niemu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uczyć się jak…

Więcej

LUG otworzy biuro handlowe w Dubaju

LUG, notowany na New Connect producent opraw oświetleniowych z Zielonej Góry, utworzy biuro handlowe w Ajman Free Zone w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pełnomocnikiem spółki upoważnionym do wykonania formalności powołania i realizacji spraw organizacyjnych w zakresie rozpoczęcia działalności biura w Dubaju został Ahmed Rabi. Decyzja w sprawie utworzenia przedstawicielstwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wynika…

Więcej

LUG przesuwa przeprowadzkę na GPW

LUG – producent opraw oświetleniowych – złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego, w związku z planowaną przeprowadzką na rynek główny GPW. – Zawieszenie postępowania uzasadnione jest koniecznością zwiększenia kapitalizacji LUG w związku z niespełnieniem obecnie kryteriów dopuszczenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas