FacebookGoogle+

Mostostal Warszawa

Energa składa pozew przeciw Mostostalowi Warszawa

Spółka Energa Kogeneracja złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko spółce Mostostal Warszawa w związku z brakiem porozumienia w zakresie właściwego wykonania kontraktu z dnia 25 marca 2011 roku na „Budowę Bloku Energetycznego Opalanego Biomasą o Mocy 25 MWe w Elblągu – Projekt BB20”. Pozew obejmuje zasądzenie od Mostostalu Warszawa, będącego generalnym wykonawcą inwestycji,…

Więcej

Energa Kogeneracja domaga się od Mostostalu 22,5 mln zł kary

Mostostal Warszawa otrzymał od spółki Energa Kogeneracja wezwanie do zapłaty kary w wysokości 22,55 mln zł z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych ekologicznego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe w elektrociepłowni w Elblągu – podała spółka w komunikacie. – Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie Energa w wysokości 22.549.052,70 zł w związku z nieosiągnięciem…

Więcej

Mostostal Warszawa przerywa budowę EcoCogeneratora za 539 mln zł

Mostostal Warszawa 14 czerwca odstąpił od budowy szczecińskiej spalarni (EcoCogeneratora) twierdząc, że schodzi z inwestycji z winy zamawiającego. Zleceniodawca prac, czyli spółka ZUO uważa, że nie ponosi żadnej winy i dwa dni później również wypowiedziała umowę stołecznej firmie. Mostostal Warszawa w dniu 14 czerwca odstąpił od kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego…

Więcej

Remak chce przenieść siedzibę z Opola do Warszawy

11 stycznia odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remaku, podczas którego akcjonariusze spółki będą głosować nad uchwałą w sprawie zmiany lokalizacji siedziby spółki z Opola na Warszawę. Jak podkreśla zarząd, przeprowadzka do stolicy jest motywowana m.in. lepszym dostępem do instytucji publicznych, a także bliskością głównych klientów, czyli m.in. Polimeksu-Mostostal i Mostostalu Warszawa, dla których Remak realizuje…

Więcej

Mostostal Warszawa montuje lampy na stadionie w Tychach

W styczniu zakończy się montaż wszystkich 218 reflektorów, które będą oświetlały płytę boiska Stadionu Miejskiego Tychy. Pierwsze próby oświetlenia są przewidziane na przełom lutego i marca. Generalnym wykonawcą wartej prawie 129 mln zł budowy tyskiego stadionu jest Mostostal Warszawa. Obecnie zamontowano już większość z 218 opraw wraz ze źródłem i okablowaniem oraz trasami kablowymi poprowadzonymi…

Więcej

Mostostal Warszawa zdobył kontrakt od EC Białystok

Konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) oraz Radscan Intervex Polska (partner) zawarło z Elektrociepłownią Białystok umowę na roboty budowlane w ramach zadania „Budowa układu odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego K6 w Elektrociepłowni Białystok”. Termin realizacji kontraktu ustalono na 16 grudnia 2014 r. Wartość umowy wynosi 31,4 mln zł.…

Więcej

PGE podpisało aneks ws. Projektu Opole II

Konsorcjum Rafako, Polimeksu-Mostostalu i Mostostalu Warszawa podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna aneks do umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole. Aneks podpisany został w związku z decyzją podjętą przez PGE o zamknięciu zadania inwestycyjnego „Projekt Opole II”. Dokument określa sposób rozliczania kosztów poniesionych przez konsorcjum na prace…

Więcej

Mostostal Warszawa zbuduje Centrum Energetyki

Mostostal Warszawa podpisał z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie umowę na budowę Centrum Energetyki. Wartość kontraktu to blisko 102 mln zł. Zgodnie z zakresem zawartego porozumienia Mostostal Warszawa wykona I etap budowy Centrum Energetyki, tj. część badawczo-komercyjną oraz dydaktyczno-badawczą. W pierwszej z nich powstanie wysoki na 32 metry, dziewięciokondygnacyjny budynek C5, w drugiej – siedmiokondygnacyjny segment…

Więcej

Tauron wybrał wykonawcę bloku w Elektrowni Jaworzno

Oferta konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno została wybrana przez Tauron Wytwarzanie jako najkorzystniejsza. Oferta dotyczy zamówienia „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie – Budowa bloku energetycznego o mocy 800-910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy,…

Więcej

Mostostal Warszawa zbuduje spalarnię w Bydgoszczy

Po ponownej ocenie ofert spółka ProNatura rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy. Najkorzystniejszą ofertę złożył Mostostal Warszawa, który wykona zadanie za kwotę 524 mln zł. Wyniki pierwszego przetargu, który wygrało konsorcjum firm Astaldi i TM.E. Termomeccanica Ecologia, zostały przez Mostostal Warszawa oprotestowane. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, ze oferta…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas