FacebookGoogle+

NFOŚiGW

NFOŚiGW: 100 mln zł na poprawę efektywności energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 100 mln zł z UE na promocję efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w dużych przedsiębiorstwach. Dofinansowanie mogą otrzymać duże firmy lub podmioty, które są dostawcami usług energetycznych w rozumieniu przepisów unijnych. Pieniądze z NFOŚiGW będzie można otrzymać m.in. na przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,…

Więcej

Unijne pieniądze na efektywność energetyczną

Pod koniec roku rozpocznie się nowy nabór na dofinansowanie projektów dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarezerwował na ten cel unijne 90 mln zł. Szanse na pieniądze mają: państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki…

Więcej

IOŚ – PIB będzie rozwijał elektromobilność w Polsce

Pod koniec lipca podpisano umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym na realizację projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”. Projekt zostanie zrealizowany przez IOŚ – PIB wraz z Instytutem Elektroenergetyki i Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz norweskim partnerem…

Więcej

Rusza system wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. podpisali umowę na realizację projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Projekt ma charakter nieinwestycyjny i obejmuje zasięgiem cały kraj. – W…

Więcej

Kraków wymienił 4 tys. lamp ulicznych

W Krakowie zakończyła się wymiana 4,4 tys. lamp ulicznych na energooszczędne typu LED. Stanowi to około 6,5% wszystkich tego typu urządzeń w mieście. Przyniesie to wymierne oszczędności w zużyciu prądu oraz zmniejszy emisję CO2. W ramach programu SOWA wymienione zostały lampy i słupy oświetleniowe na najważniejszych ciągach komunikacyjnych, położono 150 km kabli, zakupiono 116 szaf…

Więcej

NFOŚiGW uruchamia programy Sokół i Gazela BIS

Sokół i Gazela BIS – to dwa nowe programy, które zatwierdziła Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ich realizację przeznaczono łącznie 1,3 mld zł. Nabór wniosków rozpocznie się w przyszłym roku. Celem programu „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” jest ochrona środowiska oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dofinansowanie będzie…

Więcej

Program „Sokół” pomoże wdrażać nowe technologie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przygotowuje program, który ma pomóc firmom wdrażać nowe technologie i produkować innowacyjne urządzenia związane z ochroną środowiska czy rozwiązaniami dla energetyki – poinformowała prezes funduszu Małgorzata Skucha. Budżet programu wyniesie 1 mld zł. Według prezes NFŚiGW program „Sokół” jest obecnie konsultowany z przedsiębiorcami, a pod koniec października ma być zatwierdzony przez…

Więcej

NFOŚiGW wprowadza zmiany w programie Prosument

Od 1 sierpnia osoby starające się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji OZE z programu Prosument nie muszą łączyć produkcji ciepła z instalacjami wytwarzającymi prąd. To korzystna zmiana w programie, która wraz z wydłużeniem okresu wyższych dofinansowań do 2016 r. zwiększy zakres przyznawanych dotacji. Pod koniec czerwca 2015 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i…

Więcej

Rusza nabór wniosków do Programu Bocian

17 kwietnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1, Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii”. Celem programu Funduszu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących OZE. Program Bocian skierowany jest do przedsiębiorców podejmujących…

Więcej

Konin liczy na rozwój geotermii

Blisko 95OC wynosi temperatura wody, do jakiej dowiercono się w Koninie. Daje to możliwość wykorzystania energii wód geotermalnych do celów rekreacyjnych, balneologicznych lub energetycznych – ogrzewania lub produkcji prądu. Ze względu na wysoką mineralizację wód, warunkiem koniecznym eksploatacji zasobów geotermalnych jest wykonanie drugiego odwiertu w odległości co najmniej 800 m od pierwszego, do którego wykorzystane…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas