«
»
FacebookGoogle+

PGE Dystrybucja

PGE zmodernizowała na Podlasiu stacje 110/15 kV

W pierwszym półroczu bieżącego roku PGE Dystrybucja zrealizowała na terenie województwa podlaskiego, w Augustowie i Hajnówce, dwie inwestycje polegające na modernizacji stacji. W Augustowie stacja wyposażona jest w cztery pola WN, które podlegały kompleksowej modernizacji w zakresie rozdzielni WN i SN. Wymieniona została cała aparatura WN, urządzenia pomiarowe i sterujące, a także obwody związane z…

Więcej

PGE Dystrybucja automatyzuje sieć

PGE Dystrybucja kontynuuje program automatyzacji sieci, polegający na instalacji nowych łączników średniego napięcia. W 2017 roku spółka zainstaluje ponad 1400 łączników we wszystkich swoich oddziałach, co pozwoli na dokończenie czteroletniego cyklu wyposażenia sieci w nowoczesną aparaturę łączeniową. Program został zainicjowany w 2014 roku, a w minionym roku spółka zainstalowała 1300 sztuk nowych, zdalnie sterowanych, łączników…

Więcej

Alumast zamontuje słupy dla PGE Dystrybucja

Alumast jako lider konsorcjum zawarł umowę z PGE Dystrybucja. Przedmiotem kontraktu jest dostawa i wymiana słupów oświetlenia drogowego na obszarze działalności PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto. W ramach umowy dostarczone i zamontowane zostaną słupy kompozytowe. Wartość zamówienia to 334 tys. zł. Termin realizacji zadania ustalono na sześć miesięcy od dnia podpisania umowy datowanej na 5 lipca.…

Więcej

Trakcja PRKiI kończy inwestycję dla WKD i podpisuje umowę z PGE

Trakcja PRKiI pod koniec maja zakończyła proces zmiany napięcia w sieci trakcyjnej dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Na początku czerwca spółka poinformowała o podpisaniu z PGE Dystrybucja umowy na przebudowę linii napowietrznej. Warszawska Kolej Dojazdowa zakończyła proces zmiany napięcia w sieci trakcyjnej z 660 V na 3 kV. Trwający przez kilka lat proces przygotowania i przełączenia…

Więcej

PGE Dystrybucja kupi złącza kablowe nn

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów kupi od firmy Pelmet z Krościenka Wyżnego złącza kablowe nn. Wartość zamówienia opiewa na 1 mln zł. Z kolei za dostawę złączy kablowo-pomiarowych nn dla PGE będzie odpowiedzialna spółka Incobex z Bielska-Białej, która za realizację tego zamówienia zainkasuje 2,5 mln zł.…

Więcej

DGT dostarczy urządzenia transmisji danych dla PGE Dystrybucja

Firma DGT podpisała umowę na dostawę Urządzeń Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE dla PGE Dystrybucja. Firma zakończy dostawy latem tego roku, a do lutego2018 roku będzie świadczyć usługi serwisowe. Umowa będzie realizowana w ramach projektu „Budowy warstwy transmisji danych inteligentnego systemu pomiarowego (AMI)” dla PGE Dystrybucja. Pozostałymi zadaniami, towarzyszącymi tej dostawie będą: budowa i wdrożenie…

Więcej

Dystrybutorzy energii tworzą spółkę CSWI

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator i Tauron Dystrybucja złożyli wniosek do UOKiK o utworzenie spółki CSWI. Przedmiotem działalności nowoutworzonej spółki celowej CSWI będzie uruchomienie, wdrażanie, utrzymanie, eksploatacja oraz rozwój Centralnego Systemu Wymiany Informacji – ogólnokrajowej platformy wymiany informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce, pozostałymi operatorami systemów…

Więcej

PGE zainwestuje 220 mln zł na Podlasiu

W 2016 roku białostocki oddział PGE Dystrybucja zrealizuje inwestycje o wartości około 220 mln zł. Tegorocznymi priorytetami inwestycyjnymi PGE Dystrybucja w województwie podlaskim będą: budowa stacji transformatorowej w Milejczycach, modernizacja stacji w Białymstoku, Augustowie i Ełku oraz budowa linii 110 kV relacji Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo. W 2015 r. białostocki oddział PGE…

Więcej

PGE Dystrybucja inwestuje w obszarze sadowniczym

Skarżyski Oddział firmy PGE Dystrybucja zainwestuje w bieżącym roku w infrastrukturę elektroenergetyczną ponad 200 mln zł. Jednym z najważniejszych projektów będzie budowa stacji Błędów w okolicach Grójca o mocy 110/15 kV i nowych odcinków linii zasilającej o długości około 15 km i 21 km. Inwestycja o łącznej wartości około 40 mln zł, która realizowana jest…

Więcej

PGE Dystrybucja przyłączyła 1,7 tys. mikroinstalacji OZE

W 2015 PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci elektroenergetycznej 141 źródeł OZE o łącznej mocy 394 MW. W tym okresie spółka uruchomiła też 1 726 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy przekraczającej 12,1 tys. kW. Na koniec 2015 r. na obszarze działania firmy funkcjonowało już łącznie 1 921 mikroinstalacji o mocy 13,7 tys. kW. Aż 99% wszystkich…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas