FacebookGoogle+

Polimex-Mostostal

GE Power przeprowadziło proces first fire w Elektrowni Opole

GE Steam Power ogłosiło przeprowadzenie procesu pierwszego rozpalenia kotła (tzw. first fire) w bloku nr 5 Elektrowni Opole, polskiej elektrowni węglowej wyposażonej w technologie ultranadkrytyczne (USC). Proces first fire oznacza przeprowadzenie po raz pierwszy procesu spalania w kotle parowym, czyli głównym komponencie technologii elektrowni. Stanowi to zakończenie ważnego etapu budowy elektrowni, która przy mocy 2 x…

Więcej

Polimex przesuwa termin zakończenia prac w Turowie

Polimex-Mostostal wydłużył termin realizacji prac związanych z modernizacją kotłów na blokach w Elektrowni Turów. Wzrosła także wartość tego kontraktu. W listopadzie 2015 roku Polimex Energetyka, spółka zależna Polimeksu, podpisała z PGE GiEK kontrakt o wartości 339,54 mln zł netto na modernizację kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w Elektrowni Turów. Umowa przewidywała zakończenie kontraktu do 18…

Więcej

UOKiK zgodził się na przejęcie Polimeksu-Mostostalu

UOKiK podjął decyzję w sprawie przejęcia kontroli nad firmą Polimex-Mostostal przez cztery spółki energetyczne. Urząd zgodził się na dokonanie koncentracji polegającej na wspólnym przejęciu przez Eneę, Energę, PGE oraz PGNiG kontroli nad firmą Polimex-Mostostal. Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym…

Więcej

Budowa bloku w Kozienicach może się przedłużyć

Enea poinformowała, że konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH i Polimex-Mostostal budujące blok energetyczny w Elektrowni Kozienice przekazało Enei Wytwarzanie w trybie kontraktowym propozycję zaktualizowanego harmonogramu realizacji kontraktu z propozycją przesunięcia terminu przekazania do eksploatacji inwestycji z 21 lipca 2017 roku na 19 grudnia 2017 roku. Propozycja przesunięcia terminu zakończenia inwestycji wynika z…

Więcej

Nowy blok w Kozienicach przeszedł kluczowy test

W Elektrowni Kozienice pomyślnie zakończyła się próba ciśnieniowa kotła nowego bloku energetycznego o mocy 1075 MW. Inwestycję realizuje Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal. Podczas próby ciśnieniowej cały kocioł, łącznie z powierzchniami grzewczymi oraz około 100 metrami rur, napełniony zostały wodą i sprawdzony pod względem szczelności przy ciśnieniu 513 barów. Ponad 93 tys. spawów…

Więcej

Spółki Polimeksu mają kontrakty za 51 mln zł

Spółki z Grupy Polimex Mostostal – Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka – podpisały kontrakty za 51,1 mln zł. Naftoremont-Naftobudowa zdobył zamówienie od holenderskiej firmy Technip Benelux, a Polimex Energetyka od Enea Wytwarzanie. Pierwsza ze spółek przeprowadzi prefabrykację i montaż rurociągów instalacji pieców krakingu parowego w Rafinerii Unipetrol w Litvinowie, w Czechach. Wartość kontraktu to 8,45 mln…

Więcej

Energetyka napędza sprzedaż Polimeksu

W pierwszym półroczu 2015 r. Polimex-Mostostal wypracował ponad 1,1 mld zł skonsolidowanych przychodów, wobec 969 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa w omawianym czasie zarobiła na czysto 37,5 mln zł, podczas gdy przed rokiem była 84,6 mln zł pod kreską. Największy wpływ na poprawę sprzedaży w ciągu pierwszego półrocza 2015 r. miał segment…

Więcej

Polimex-Mostostal zarobił blisko 10 mln zł

Po pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa Polimex-Mostostal, budująca m.in. nowe bloki energetyczne w Elektrowni Kozienice (Enea) i Elektrowni Opole (PGE), zarobiła na czysto 9,9 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego zanotowała stratę netto w wysokości 39,2 mln zł. To pierwszy od trzech lat zysk netto wypracowany w pierwszym kwartale. Przychody grupy wyniosły…

Więcej

Polimex zrealizuje zlecenie dla KGHM

Polimex-Mostostal w konsorcjum z firmą Tulcon zdobył kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego „Program modernizacji pirometalurgii – Zabudowa Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów”. Zleceniodawcą jest KGHM. W ramach przedsięwzięcia konsorcjum będzie odpowiedzialne za budowę i zabudowę obiektów w obszarze przygotowania wsadu, pieców hutniczych, odpylni gazów procesowych i wentylacyjnych, rozdzielni oddziałowych elektrycznych…

Więcej

Polimex-Mostostal poprawił wyniki

W pierwszym kwartale 2013 roku Polimex-Mostostal kontynuował działania naprawcze realizując program restrukturyzacji finansowej i operacyjnej oraz wykonywał bieżące zadania wynikające z podpisanych kontraktów. W efekcie, w pierwszych trzech miesiącach grupa zanotowała 532,6 mln zł przychodów i 23,5 mln zł straty netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 903 mln zł przychodów i 152,5 mln zł straty.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas