Facebook

Rotopino.pl

TIM zwiększa udziały w Rotopino.pl

TIM nabył 18 września blisko 2,5 mln akcji swojej spółki zależnej Rotopino.pl, płacąc po 2,6 zł za papier. Oznacza to, że wartość transakcji wyniosła około 6,5 mln zł. Po nabyciu tego pakietu udział TIM-u w spółce Rotopino.pl zwiększył się z 74,1% do 99,1%. – Nabycie znacznego pakietu akcji Rotopino.pl będzie miało wpływ na wyniki finansowe…

Więcej

TIM powiększa grupę kapitałową

TIM zawiązał spółkę 3LP z siedzibą w Siechnicach, której jest jedynym udziałowcem. Kapitał nowo powstałego podmiotu wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 100 tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Przedmiotem działalności 3LP będzie głównie świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przechowywanie i magazynowanie towarów. Obecnie grupę kapitałową tworzy spółka matka TIM,…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas