FacebookGoogle+

Sonel

Sonel sprzeda część udziałów w indyjskiej spółce

Rada Nadzorcza spółki Sonel podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, na rzecz obywatela Indii, do 210 tys. udziałów w spółce zależnej Sonel Instruments India Private Limited (co stanowi do 30% udziału w kapitale zakładowym). Świdnicki producent obecnie obecnie posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym (630 tys. sztuk), tego podmiotu, a kupujący posiada 10%…

Więcej

Luksomierze firmy Sonel – pomiary natężenia światła LED

W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED. Należy jednak pamiętać, że im większa będzie różnica pomiędzy krzywą czułości głowicy fotometrycznej luksomierza, a tą wymaganą, tym bardziej uzyskiwane wyniki będą uzależnione od charakterystyki widmowej mierzonego promieniowania. Ze względu na swoje parametry luksomierze firmy Sonel klasy A…

Więcej

Sonel notuje spadek obrotów i zysku netto

Sonel po trzech kwartałach 2016 r. miał 60,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co w porównaniu z 70,1 mln zł przed rokiem oznacza spadek o 13%. Nieco ponad połowę obrotów (51,1%) przypadło na sprzedaż w branży miernictwa, pozostałe 48,9% to sprzedaż usług montażu. W ramach tej drugiej działalności bardzo istotne są zamówienia od podmiotów z Grupy Lincoln.…

Więcej

Sonel utworzył spółkę w USA

22 września Sonel zakończył działania związane z utworzeniem w Stanach Zjednoczonych spółki zależnej. Nowy podmiot, w którym świdnicki producent objął 100% udziałów, będzie zajmował się sprzedażą produktów Sonela na rynku amerykańskim. Siedziba firmy o nazwie Sonel Test And Measurement jest zlokalizowana w Santa Clara (stan Kalifornia), spółka będzie jednak funkcjonować zgodnie z prawem stanu Delaware.…

Więcej

Sonel chce się podzielić zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd Sonela zarekomendował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 0,6 zł za akcję. Oznacza to, że do akcjonariuszy miałoby trafić 8,4 mln zł. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Z zysku za 2014 rok producent mierników wypłacił 0,5 zł dywidendy na akcję, natomiast z zysku za…

Więcej

Sonel chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami

Zarząd Sonela zarekomendował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 0,6 zł za akcje. Oznacza to, że do akcjonariuszy miałoby trafić 8,4 mln zł. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Z zysku za 2014 rok spółka wypłaciła 0,5 zł dywidendy na akcję, natomiast a z zysku…

Więcej

Sprzedaż Sonela wzrosła o 88%

W ciągu trzech kwartałów Sonel osiągnął ponad 70 mln zł skonsolidowanych przychodów, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2014 oznacza wzrost o 88%. Zdecydowaną większość obrotów – 96% – wygenerowała spółka Sonel, 3,9% przypadło na Sonel India, a 0,1% na Foxytech. Istotny wpływ na tak duży skok miały zlecenia od podmiotów z Grupy…

Więcej

Noble Securities przewiduje dynamiczny rozwój Sonela

Dom Maklerski Noble Securities przewiduje w najbliższych latach systematyczne wzrosty przychodów i zysku netto Sonela. Według brokera obroty świdnickiego producenta już w 2016 r. przekroczą 100 mln zł. Kluczem do dalszego rozwoju będzie m.in. ekspansja terytorialna i dobra koniunktura na rodzimym rynku. Według Domu Maklerskiego Noble Securities, firma Sonel zwiększając skokowo przychody i zyski w…

Więcej

Sonel pozyskał zamówienie za 9,6 mln zł

Sonel pod koniec kwietnia poinformował, że do spółki wpłynęło zamówienie od Lincoln Electric z Luksemburga. Kwota umowy wynosi blisko 9,6 mln zł. Kontrakt będzie realizowany w okresie od 33 do 42 tygodnia 2015 roku, czyli przez około dwa miesiące począwszy od drugiej dekady sierpnia.…

Więcej

Sonel otrzymał zamówienie za 19,9 mln zł

Sonel otrzymał od spółki Lincoln Electric z siedzibą w Luxemburgu zamówienie o wartości 19,9 mln zł. Umowa ma charakter kontraktu zakupowego, a jej realizacja nastąpi w okresie od lutego 2015 r. do lutego 2016 r.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas