Facebook

Tele-Fonika Kable

Tele-Fonika przygotowana na dyrektywę CPR

W 2016 roku w Unii Europejskiej wprowadzono nowe rozporządzenie CPR, regulujące bezpieczeństwo pożarowe w odniesieniu do materiałów i elementów budowlanych zamontowanych trwale, w tym również kabli i przewodów. Chociaż formalnie przepisy zaczną obowiązywać od lipca 2017 r., produkty oferowane przez Grupę Tele-Fonika Kable będą spełniać wszystkie wymagania CPR już w styczniu. – Nowe rozporządzenie to…

Więcej

Tele-Fonika pozyskała istotne zamówienie w Peru

Tele-Fonika dostarczy i zainstaluje systemy kablowe w Peru na zlecenie koncernu energetycznego Luz del Sur. Wartość zamówienia opiewa na 10 mln USD. O kontrakt, który otrzymała polska spółka, walczyło 25 firm z całego świata. Tele-Fonika Kable będzie odpowiedzialna za dostawę i instalację kompletnych systemów kablowych wysokich i ekstra wysokich napięć. Kontrakt zrealizuje TF Cable Americas, spółka…

Więcej

Tele-Fonika pracuje nad odzyskiem miedzi

Tele-Fonika Kable we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie pracuje nad realizacją projektu pod nazwą „Opracowanie nowej recyklingowej technologii ciągłego odlewania drutów miedzianych na cele elektryczne na bazie granulatu Cu powstałego z odpadów kablowych”. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej technologii uzyskiwania drutów miedzianych wytwarzanych w energooszczędnej i ekologicznej metodzie odlewania.…

Więcej

Tele-Fonika Kable dołączyła do Europacable

Tele-Fonika Kable została aktywnym członkiem Europacable, europejskiego stowarzyszenia zrzeszającego największych europejskich producentów kabli i przewodów. Założona w 1991 r. organizacja jest przedstawicielem wszystkich wiodących producentów przemysłu kablowego w tej części świata. Członkowie Europacable zatrudniają ponad 70 tys. pracowników, z czego ponad połowę w Europie. Łączna wartość obrotów firm zrzeszonych w stowarzyszeniu w 2014 r. wyniosła…

Więcej

Tele-Fonika dostarcza kable do akceleratora Petra III

Spółka Tele-Fonika Kable dostarczyła kable do niemieckiego Instytutu Badawczego DESY. Rozwiązań wyprodukowanych w krakowskim zakładzie spółki użyto do rozbudowy akceleratora cząstek stałych Petra III. Tele-Fonika Kable, największy w Polsce i trzeci w Europie producent kabli i przewodów, dostarczyła do Instytutu Badawczego DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu kable, które zostały wykorzystane przy rozbudowie akceleratora cząstek stałych…

Więcej

Energoaparatura kupi kable od Tele-Foniki

Energoaparatura podpisała z Tele-Foniką Kable umowę na dostawy i dystrybucję wyrobów kablowych. Kontrakt zawarto na okres od 25 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Wartość umowy szacowana jest na 5 mln zł.…

Więcej

Tele-Fonika stawia na energetykę wiatrową

Tele-Fonika od 2008 roku dostarczyła swoje rozwiązania dla ponad 40 farm wiatrowych zlokalizowanych na morzu i lądzie, w tym na największe projekty offshore na świecie. Kolejne produkty spółka wysyła w najbliższych miesiącach, m.in. do wielkiej Brytanii i Niemiec. W pierwszym półroczu 2014 r. w Europie podłączono do sieci 224 przybrzeżne turbiny wiatrowe zlokalizowane w 17…

Więcej

Tele-Fonika dostarcza kable na lotnisko w Pyrzowicach

We wrześniu bieżącego roku zakończy się rozbudowa i modernizacja lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Wszystkie prace w ramach tej inwestycji realizowane są z wykorzystaniem kabli dostarczanych przez spółkę Tele-Fonika. Pod koniec września dobiegnie końca modernizacja i rozbudowa śląskiego lotniska, dzięki którym Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice zyska nową drogę startową, nowoczesny układu przepompowni wód opadowych wraz z rozległą siecią…

Więcej

Tele-Fonika dostarczy przenośne linie kablowe

Tele-Fonika Kable na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych dostarczy przenośne linie kablowe 220 kV na potrzeby budowy układu tymczasowego podczas modernizacji stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kopanina. W ramach zamówienia spółka dostarczy trzy linie kablowe 220 kV, w tym m.in. kable wraz z głowicami napowietrznymi, konstrukcje wsporcze głowic kablowych wraz z prefabrykowanymi fundamentami do zamocowania tych konstrukcji,…

Więcej

Bezpieczeństwo pożarowe okablowania – dyrektywa CPR i inne klasyfikacje

Kable i przewody elektryczne oraz telekomunikacyjne w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych muszą charakteryzować się określonymi parametrami. Obowiązująca od lipca dyrektywa CPR kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo pożarowe, ale nie obejmuje odporności okablowania na działanie ognia. Artykuł przedstawia przepisy i metody badań dotyczące tego aspektu, a także główne założenia dyrektywy CPR. Zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacji…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas