FacebookGoogle+

Vestas

Vestas sfinalizował przejęcie Availon Holding

Vestas sfinalizował przejęcie niemieckiej firmy Availon Holding, specjalizującej się w usługach serwisowych turbin wiatrowych. Wartość transakcji, o której duński producent poinformował pod koniec stycznia bieżącego roku, opiewa na 88 mln euro. Jak tłumaczy Vestas, akwizycja jest naturalnym krokiem w rozwoju biznesu grupy w zakresie świadczenia usług serwisowych w energetyce wiatrowej. Availon zatrudnia około 400 pracowników…

Więcej

Vestas dostarczy do USA wiatraki o mocy 200 MW

Duński Vestas otrzymał zamówienie na dostawę do Stanów Zjednoczonych turbin wiatrowych o łącznej mocy 200 MW. Spółka dostarczy 100 urządzeń o mocy 2 MW każde (typ V110-2.0 MW). Umowa oprócz dostawy turbin przewiduje także pięcioletni serwis urządzeń (tzw. Active Output Management). Wiatraki mają trafić do zamawiającego (jego nazwa nie została ujawniona) w trzecim kwartale bieżącego…

Więcej

Vestas podpisał umowę serwisową na 190 turbin

Duński Vestas podpisał umowę na 15-letni serwis turbin wiatrowych w Stanach Zjednoczonych. Zlecenie dotyczy serwisowania 190 urządzeń Vestas typu V-90 o mocy 3 MW każde (570 MW łącznej mocy). Turbiny te wchodzą w skład farm wiatrowych Alta II, III, IV i V zlokalizowanych na pustyni Mojave w stanie California. Zamawiającym jest amerykańska spółka energetyczna –…

Więcej

Vestas otrzymał pierwsze zamówienie z Polski w 2016 roku

Vestas otrzymał pierwsze w tym roku zamówienie na dostawy turbin do Polski. Spółka dostarczy urządzenia na potrzeby rozbudowy Farmy Wiatrowej Banie–Kozielice. Na mocy kontraktu będzie odpowiedzialna za dostawę i montaż 28 turbin 2 MW o łącznej mocy 56 MW, w tym 18 urządzeń typu V100-2.0 MW i 10 typu V110-2.0MW. Porozumienie obejmuje także 15-letni serwis…

Więcej

Vestas dostarczy do Finlandii turbiny o mocy 93 MW

Vestas dostarczy do Finlandii 27 turbin wiatrowych o mocy 3,45 MW (o łącznej mocy 93 MW). Duński producent będzie także odpowiedzialny za montaż i uruchomienie wiatraków oraz za 10-letni serwis i utrzymanie. Dostawy turbin rozpoczną się w przyszłym roku a ich uruchomienie planowane jest na rok 2016 i 2017. Urządzenia zostaną wykorzystane do budowy farmy…

Więcej

Google kupuje udziały w farmie wiatrowej w Afryce

Google zostanie inwestorem w jednym z największych projektów wiatrowych realizowanych na kontynencie afrykańskim i który jest największą prywatną inwestycją, którą zrealizowano dotąd w Kenii. Docelowa moc projektu o nazwie Lake Turnaka wyniesie 310 MW. Jego wartość wycenia się na około 625 mln euro. Google stanie się współwłaścicielem farmy wiatrowej Lake Turkana po jej uruchomieniu, odkupując…

Więcej

Vestas zainstaluje wiatraki o mocy 200 MW

Vestas otrzymał zamówienie na dostawę 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 200 MW (2 MW każda). Urządzenia zostaną wykorzystane do budowy farmy wiatrowej Courtenay w USA, w Dakocie Północnej. W ramach umowy Vestas będzie odpowiedzialny za dostawę i uruchomienie turbin, a także za trzyletni serwis. Oczekuje się, że instalacja i uruchomienie wiatraków nastąpi w przyszłym…

Więcej

Vestas dostarczy turbiny do Meksyku

Vestas dostarczy do Meksyku 45 turbin wiatrowych o mocy 3,3 MW każda. Łączna moc urządzeń wyniesie tym samym blisko 149 MW. Turbiny zostaną zamontowane w północno-wschodnim stanie Tamaulipas. Umowa obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń, jak również ich 10-letni serwis i zdalne zarządzanie przy wykorzystaniu oprogramowania Vestas Output (AOM 5000). Dostawy turbin rozpoczną się w…

Więcej

Vestas dostarczy 10 turbin z systemem antyoblodzeniowym

Vestas otrzymał zamówienie na dostawę 10 turbin o mocy 3,3 MW każ-da na potrzeby projektu Maevaara 2 w Szwecji. To pierwsze zamówienie spółki, w którym wykorzystany będzie system antyoblodzeniowy turbin V126-3.3 MW. Elektrownia wiatrowa będzie zlokalizowana w północnej części kraju. Rozpoczęcie dostaw planowane jest w drugim kwartale 2016 r. a ich instalacja w drugim i…

Więcej

Vestas dostarczy wiatraki dla Polenergii

Grupa PEP – Farma Wiatrowa Mycielin, spółka zależna Polenergii podpisała z Vestas-Poland umowę na dostawę i instalację turbin wiatrowych oraz umowę na serwis i utrzymanie dostępności turbin wiatrowych dla farmy wiatrowej Mycielin. Pierwszy kontrakt dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz rozruchu 24 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda (łącznie 48 MW). Drugie porozumienie obejmuje świadczenie…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas