FacebookGoogle+

Vestas

Vestas dostarczy do Finlandii turbiny o mocy 93 MW

Vestas dostarczy do Finlandii 27 turbin wiatrowych o mocy 3,45 MW (o łącznej mocy 93 MW). Duński producent będzie także odpowiedzialny za montaż i uruchomienie wiatraków oraz za 10-letni serwis i utrzymanie. Dostawy turbin rozpoczną się w przyszłym roku a ich uruchomienie planowane jest na rok 2016 i 2017. Urządzenia zostaną wykorzystane do budowy farmy…

Więcej

Google kupuje udziały w farmie wiatrowej w Afryce

Google zostanie inwestorem w jednym z największych projektów wiatrowych realizowanych na kontynencie afrykańskim i który jest największą prywatną inwestycją, którą zrealizowano dotąd w Kenii. Docelowa moc projektu o nazwie Lake Turnaka wyniesie 310 MW. Jego wartość wycenia się na około 625 mln euro. Google stanie się współwłaścicielem farmy wiatrowej Lake Turkana po jej uruchomieniu, odkupując…

Więcej

Vestas zainstaluje wiatraki o mocy 200 MW

Vestas otrzymał zamówienie na dostawę 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 200 MW (2 MW każda). Urządzenia zostaną wykorzystane do budowy farmy wiatrowej Courtenay w USA, w Dakocie Północnej. W ramach umowy Vestas będzie odpowiedzialny za dostawę i uruchomienie turbin, a także za trzyletni serwis. Oczekuje się, że instalacja i uruchomienie wiatraków nastąpi w przyszłym…

Więcej

Vestas dostarczy turbiny do Meksyku

Vestas dostarczy do Meksyku 45 turbin wiatrowych o mocy 3,3 MW każda. Łączna moc urządzeń wyniesie tym samym blisko 149 MW. Turbiny zostaną zamontowane w północno-wschodnim stanie Tamaulipas. Umowa obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń, jak również ich 10-letni serwis i zdalne zarządzanie przy wykorzystaniu oprogramowania Vestas Output (AOM 5000). Dostawy turbin rozpoczną się w…

Więcej

Vestas dostarczy 10 turbin z systemem antyoblodzeniowym

Vestas otrzymał zamówienie na dostawę 10 turbin o mocy 3,3 MW każ-da na potrzeby projektu Maevaara 2 w Szwecji. To pierwsze zamówienie spółki, w którym wykorzystany będzie system antyoblodzeniowy turbin V126-3.3 MW. Elektrownia wiatrowa będzie zlokalizowana w północnej części kraju. Rozpoczęcie dostaw planowane jest w drugim kwartale 2016 r. a ich instalacja w drugim i…

Więcej

Vestas dostarczy wiatraki dla Polenergii

Grupa PEP – Farma Wiatrowa Mycielin, spółka zależna Polenergii podpisała z Vestas-Poland umowę na dostawę i instalację turbin wiatrowych oraz umowę na serwis i utrzymanie dostępności turbin wiatrowych dla farmy wiatrowej Mycielin. Pierwszy kontrakt dotyczy dostawy, instalacji, uruchomienia oraz rozruchu 24 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda (łącznie 48 MW). Drugie porozumienie obejmuje świadczenie…

Więcej

Vestas zamontuje w USA turbiny o mocy 298 MW

Vestas otrzymał od firmy inwestycyjnej First Reserve zamówienie na dostawę 149 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda (łączna moc to 298 MW). Urządzenia zostaną wykorzystane do budowy Farmy Wiatrowej Kingfisher w Oklahomie w USA. Projekt ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku. W ramach zamówienia Vestas będzie odpowiedzialny za dostawę turbin, a także za…

Więcej

Vestas dostarczy turbiny do Kenii

W grudniu duński Vestas otrzymał zamówienie na dostawy 365 turbin wiatrowych, które zostaną zainstalowane na farmie Lake Turkana w Kenii. W ramach porozumienia Vestas dostarczy turbiny V52 o mocy 850 kW każda i łącznej mocy 310 MW. Firma będzie także odpowiedzialna za ich montaż oraz zarządzanie i serwis przez okres 15 lat. Lake Turkana będzie…

Więcej

Vestas dostarczy turbiny do Teksasu

Vestas dostarczy dla First Wind 100 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każ-da. Urządzenia zostaną wykorzystane do budowy farmy South Plains w Teksasie. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż turbin, a także ich 10-letni serwis. Kontrakt jest częścią większego zamówienia na dostawy turbin o łacznej mocy 718 MW.…

Więcej

Vestas dostarczy 26 turbin do Indii

Vestas otrzymał od indyjskiej spółki Powerica dwa zlecenia na dostawy, instalację i serwis 26 turbin wiatrowych o łącznej mocy 51,8 MW. Spółka dostarczy 25 turbin o mocy 2 MW i jedną o mocy 1,8 MW na potrzeby projektów Jangi i Charbara. Uruchomienie pierwszej z farm, o mocy 21,8 MW, planowane jest w lipcu 2014 r.…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas