Facebook

Grodno wypłaci 2,6 mln zł dywidendy

28 września 2016 r. ZWZ Grodna podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 2,6 mln zł, czyli 0,17 zł na akcję. Walne Zgromadzenie spółki podtrzymało propozycję Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grodna zdecydowało, że łączna kwota dywidendy wyniesie 2,6 mln zł, co daje 0,17 zł na akcję. Dywidenda zostanie wypłacona z części zysku netto wypracowanego w roku obrotowym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. Pozostała część zysku tj. 6,4 mln zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 2 listopada 2016 r., a termin wypłaty dywidendy przypada na 18 listopada br.

W I kwartale roku obrotowego 2016/2017 przychody ze sprzedaży Grodna wzrosły o 9,4% w stosunku do I kwartału roku obrotowego 2015/2016 osiągając poziom 72,2 mln zł. Zysk netto za sprzedaży wyniósł 0,41 mln zł, co oznacza spadek o 24,1% rdr.

Zarząd spółki zakłada, że w roku obrotowym 2016/2017 przychody wzrosną o 10% rdr (do poziomu 344 mln zł) na spadającym o ok. 5% rynku. Spółka będzie umacniać swoją pozycję w oparciu o istniejące placówki oraz ofertę produktową. Najbardziej perspektywiczne segmenty to: fotowoltaika, klimatyzacja, narzędzia i elektronarzędzia oraz marka własna Luno. W roku obrotowym 2016/2017 spółka planuje osiągnięcie EBITDA na poziomie 16 mln zł, EBIT ukształtuje się na poziomie 12,4 mln zł, a zysk netto 9,1 mln zł. W omawianym okresie zyski pozostaną pod wpływem dalszej rozbudowy zaplecza usług i kompetencji kadry spółki. Intensyfikacja inwestycji w rozwój kompetencji spółki w zakresie tzw. „kompleksowych rozwiązań” skutkować będzie stabilizacją wyników finansowych na poziomie zbliżonym do roku obrotowego 2015/2016.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas