Facebook

Rozdzielnica typu Okken firmy Schneider Electric

OkladkaES_07_2013System rozdziału mocy oparty na rozdzielnicach typu Okken firmy Schneider Electric został stworzony z myślą o pracy w kopalniach, petrochemiach, elektrowniach czy zakładach przetwórstwa. W tych miejscach rozdzielnice projektuje się głównie jako wysuwne (szufladowe), umożliwiające szybki demontaż jednostek funkcjonalnych – odpowiedzialnych za część instalacji – bez konieczności wyłączania całego układu. Rozwiązanie takie pozwala na zapewnienie wysokiej niezawodności zasilania.

Rozdzielnice kasetowe Okken składają się z szeregu podzespołów współtworzących niezawodnie funkcjonującą całość. Osiągnięto to m.in. dzięki zastosowaniu styków pośredniczących łączących szyny z częścią ruchomą kasety. Zapewnia to bezawaryjne i pewne łączenie torów prądowych kasety z szynami głównymi rozdzielnicy. Badania wykazał że przy zastosowaniu styków pośredniczących oraz właściwym montażu szyn układ szyn nie wymaga konserwacji przez około 30 lat.

Rozdzielnice Okken zaprojektowano z myślą o pracy w kopalniach, petrochemiach, elektrowniach czy zakładach przetwórstwa

Rozdzielnice Okken zaprojektowano z myślą o pracy w kopalniach, petrochemiach, elektrowniach czy zakładach przetwórstwa

Bezpieczeństwo obsługi

Zwiększony poziom bezpieczeństwa obsługi rozdzielnic uzyskano m.in. przez zastosowanie rozwiązań uniemożliwiających wysunięcie szuflady przed rozłączeniem wyłącznika oraz blokadę położenia w pozycji test i wysunięty. System Okken pozwala zabudować rozdzielnicę we wszystkich możliwych formach wygrodzenia (2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b). Kolejnym aspektem wpływającym na podniesienie bezpieczeństwa jest łukoodporność. Konstrukcja szuflad oraz przegród ma zapobiec rozprzestrzenianiu się łuku na zewnątrz rozdzielnicy oraz na zewnątrz każdej szuflady, chroniąc jednocześnie połączenia szynowe. Właściwość ta została potwierdzona badaniami zgodnie z IEC 1641 oraz AS 3439-1.

Niezawodne funkcjonowanie rozdzielnicy osiągnięto m.in. dzięki zastosowaniu styków pośredniczących

Niezawodne funkcjonowanie rozdzielnicy osiągnięto m.in. dzięki zastosowaniu styków pośredniczących

Rozwiązania uniemożliwiające wysunięcie szuflady przed rozłączeniem wyłącznika zwiększają poziom bezpieczeństwa

Rozwiązania uniemożliwiające wysunięcie szuflady przed rozłączeniem wyłącznika zwiększają poziom bezpieczeństwa

Upakowanie jednostek

Rozdzielnice Okken pozwalają również na optymalizację układu przez upakowanie jednostek funkcjonalnych na relatywnie małej przestrzeni (przy spełnieniu założeń wynikających z normy IEC61439 oraz definiowanych przez nią badań typu). Poziom upakowania umożliwia montaż:
• do 4 wyłączników powietrznych Masterpact w jednej kolumnie,
• do 24 wyłączników Compact NSX w kolumnie,
• do 9 szuflad z wyłącznikami 400 A w kolumnie,
• do 5 szuflad z wyłącznikami 630 A w kolumnie.
Większy poziom upakowania umożliwia zastosowanie dzielonych szuflad – dwie jednostki funkcyjne w jednym rzędzie.

System szyn zbiorczych  w rozwiązaniu Okken 70-M

System szyn zbiorczych
w rozwiązaniu Okken 70-M

Nowe rozwiązania

W celu zoptymalizowania wielkości oraz kosztów rozdzielnicy, w ubiegłym roku w rozdzielnicach Okken wprowadzone zostały nowe rozwiązania. Mają one na celu obniżenie kosztów samej konstrukcji, zwiększenie stopnia upakowania przy jednoczesnym zachowaniu wymagań normatywnych. Modyfikacje te odnoszą się głównie do pól MCC – sterowanie i zabezpieczanie odbiorów silnikowych. Jest to nowa konstrukcja, która optymalizuje rozmiar kolumny oraz podłączenie szuflad do szyn zasilających. Zastosowano tu sprawdzone połączenia z systemu szynoprzewodów Canalis, który wykorzystuje posrebrzane styki dla poprawienia jakości połączeń. Następnym wprowadzonym elementem jest system back to back – rozdzielnice ustawione plecami dzielą jeden system szyn głównych.
Wszystkie konfiguracje Okken zostały przebadane zgodnie z normami IEC 61439 (badania typu), IEC 721-3-3 (odporność w środowiskach korozyjnych), IEC 68-3-3, IEC 721-2-6 (odporność na wstrząsy sejsmiczne 2G i 5G), IEC 1641 oraz AS 3439-1 (ługoodporność).

Artur Tobiasz
Autor jest szefem produktu
w firmie Schneider Electric

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas