Facebook

Columbus Energy skokowo poprawia wyniki

Columbus Energy, spółka notowana na rynku New Connect, zakończył pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości ponad 2,67 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 15,38 mln zł. rok wcześniej było to odpowiednio 2,5 mln zł i ponad 54 tys. zł.

W samym drugim kwartale 2017 r. Grupa Columbus Energy zanotowała 1,77 mln zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 9 mln zł. W analogicznym okresie 2016 r. skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 0,12 mln zł, a przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 2,12 mln zł. Columbus Energy dynamicznie zwiększa sprzedaż instalacji fotowoltaicznych zarówno w ramach programu abonamentowego, jak i finansowanych za gotówkę. W minionym kwartale podpisał 600 umów na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zrealizował ponad 400 montaży tego typu instalacji. Spółka wprowadziła również jedyną na rynku polskim tzw. „Gwarancję Totalną”. Jest to 15-letnia gwarancja, która obejmuje wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem montażu przez Columbus Energy. Zarząd spółki jest przekonany, że przyjęty kierunek rozwoju pozwoli jej umacniać swoją pozycję w branży oraz osiągać jeszcze lepsze wyniki finansowe.

Nasza spółka rozwija się z wielką dynamiką. Nareszcie jesteśmy na drodze, która prowadzi nas do solidnych wyników rocznych. Dużo ciężkiej pracy, wysokie kompetencje zespołu i determinacja to te elementy, które składają się na takie wyniki. Myślę, że jeszcze pozytywniej zaskoczymy rynek na koniec roku, bowiem cały czas przybywa nam klientów, rozpoczęliśmy współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska i montujemy coraz więcej instalacji fotowoltaicznych – podkreśla Dawid Zieliński, prezes spółki.

Dywersyfikacja finansowania

Columbus Energy bardzo mocno pracuje nad zwiększeniem dostępności źródeł finansowania, co przekłada się na wzrost możliwości realizacji montaży instalacji fotowoltaicznych. W maju spółka zależna Columbus Energy Finanse zawarła umowę współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska w zakresie pośrednictwa oraz wykonywania w imieniu i na rzecz banku czynności faktycznych związanych z działalnością bankową na finansowanie instalacji fotowoltaicznych sprzedawanych przez Columbus Energy. Podpisana umowa rozszerza ofertę spółki oraz rozwija jej produkt abonamentowy, stwarzając tym samym klientowi możliwość finansowania instalacji fotowoltaicznych przez BOŚ..

Z kolei w pierwszym kwartale 2017 r. spółka przeprowadziła dwie emisje obligacji, z których pozyskał łącznie 5,45 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu abonamentowego. Columbus Energy podpisała także w tym roku umowę współpracy z Nest Bank, dzięki czemu zapewnione zostało finansowanie dla jej klientów. Nest Bank zobowiązał się do przekazywania na rachunek spółki środków finansowych wynikających z umów zawartych z jej klientami. Zawarta umowa umożliwi realizowanie jeszcze większej liczby instalacji.

W lipcu Columbus Energy przeprowadził z kolei emisję obligacji serii C, z której pozyskała 1,09 mln zł. Spółka podpisała również umowę o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym na kwotę 1 mln zł.

Aktualny rozwój Columbus Energy powoduje, że również struktura finansowa spółki musi się rozwijać i dywersyfikować. Prowadzimy ambitne przedsięwzięcie z bardzo obiecującymi perspektywami, dlatego żeby utrzymać ten poziom rozwoju musimy sięgać po różne instrumenty finansowe. To zapewnia spółce stabilność i możliwość odpowiedzi na popyt, jaki widzimy obecnie na rynku instalacji fotowoltaicznych. Przed nami wiele lat rozwoju i dziesiątki tysięcy instalacji do zamontowania, ale skupiamy się na pracy kwartał po kwartale, tak aby wypracowywać jak najlepsze wyniki dla naszych akcjonariuszy – podsumowuje prezes.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas