Facebook

300 mln zł wsparcia na dwa projekty PSE

Prawie 1,4 mld zł to koszt dwóch projektów sieciowych, które zrealizują Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Umowę w sprawie przyznania środków z budżetu Unii Europejskiej na te inwestycje podpisano 28 grudnia w Ministerstwie Energii.

Zgodnie z podpisaną umową, dofinansowaniem ze środków unijnych zostaną objęte dwa projekty:

  • Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym,
  • Budowa linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym.

Łączna kwota wsparcia z programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 to ponad 300 mln zł.
Celem projektów jest stworzenie warunków dla wyprowadzenia mocy z OZE, czyli umożliwienie podłączenia farm wiatrowych o łącznej mocy 2 016 MW do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) oraz poprawa zasilania sieci 400, 220 kV i 110 kV.
Po uruchomieniu tych linii możliwe będzie przekazanie do systemu elektroenergetycznego większych niż obecnie mocy ze stacji elektroenergetycznych oraz wyprowadzenie mocy z planowanych do budowy farm wiatrowych morskich Baltica i Bałtyk Środkowy.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas