Facebook

Nowa Elektro przejmuje i rozwija usługi dodatkowe

Nowa Elektro zakłada, że za pięć lat przychody spółki przekroczą 500 mln zł. W celu realizacji tych zamierzeń hurtownia systematycznie rozbudowuje sieć, usprawnia procesy logistyczne i rozwija usługi dodatkowe (prefabrykacja rozdzielnic, fotowoltaika), a także zwiększa sprzedaż w kanale e-commerce.

Nowa Elektro systematycznie rozbudowuje sieć dystrybucji na terenie całego kraju. W październiku, w wyniku zakupu krakowskiej hurtowni, spółka uruchomiła 37 oddział.

W nowej placówce w stolicy Małopolski zatrudniamy siedmiu pracowników. Przejmowana hurtownia posiada 30-letnią historię i szeroki portfel klientów, głównie elektroinstalatorów. Wierzę, że razem z naszym dobrze prosperującym od 10 lat oddziałem krakowskim wzmocnimy pozycję na rynku małopolskim – oznajmia Łukasz Skowroński, wiceprezes Nowa Elektro.

Nabyty niedawno oddział w Krakowie to druga w tym roku, po Gorzowie Wielkopolskim, otwarta hurtownia spółki. Oddział w Gorzowie, to z kolei piąta placówka firmy działająca w modelu franczyzowym.

Inwestycja w WMS

Oprócz rozbudowy sieci dystrybucji istotnym elementem rozwoju spółki jest usprawnianie procesów logistycznych. W drugiej połowie tego roku Nowa Elektro zakończyła proces wdrożenia systemu zarządzania na magazynie centralnym WMS (Warehouse Management System). System w istotny sposób zmienił proces przyjęcia, kompletacji i wydania towarów na magazynie centralnym.

Implementacja oprogramowania WMS jest kolejnym krokiem milowym w naszej organizacji. Pomimo, że wdrożenie było sporym wyzwaniem, ostatecznie widać jak bardzo wpływa na usprawnienie procesu dostaw z magazynu centralnego, zminimalizowanie liczby pomyłek w kompletacji towaru oraz skrócenie czasu potrzebnego na przyjęcia, kompletację i wysyłkę zamówień. Tym samym istotnie przekłada się na ich szybszą realizację – podkreśla Łukasz Skowroński.

Usługi dodatkowe

Nowa Elektro rozwija także usługi dodatkowe, w ramach których oferuje m.in. prefabrykację rozdzielnic oraz montaż systemów fotowoltaicznych.

Usługi prefabrykacji spółka realizuje głównie dla firm elektroinstalacyjnych, które nie posiadają u siebie działów montażu, a urządzenia prefabrykowane w Nowa Elektro są wykorzystywane praktycznie w każdym segmencie budownictwa. Przychody z prefabrykacji w tym roku są rekordowe i powinny dalej rosnąć.

Tendencja wzrostowa widoczna jest także w przypadku sprzedaży poduktów dla fotowoltaiki. Nowa Elektro korzysta z rosnącego zainteresowania rynku tą technologią, na co wpływ mają m.in. spadające ceny rozwiązań PV przy jednoczesnych wzrostach cen prądu, czy uruchomiony pod koniec sierpnia rządowy program „Mój Prąd”.

Nasza firma najczęściej realizuje nieduże instalacje do 50 kW. Rok 2019 jest pierwszym rokiem, w którym przychody z fotowoltaki będą stanowiły istotną wartość. Obserwując zapotrzebowanie i trend rynkowy w przyszłym roku planujemy podwoić sprzedaż w tym obszarze. Zapotrzebowanie na produkty PV generowane jest zarówno ze strony klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, czy sektora publicznego – oznajmia wiceprezes.

Realizacja strategii zgodnie z planem

Rozbudowa sieci sprzedaży, usprawnianie procesów logistycznych i rozwój usług dodatkowych to kluczowe elementy strategii spółki. Podobnie jak rozwój sprzedaży w kanale e-commerce. Wyniki spółki pokazują, że realizacja strategii przebiega zgodnie z planem.

Mimo, iż na rynku widać pierwsze symptomy spowolnienia, my cały czas notujemy wzrosty i rośniemy szybciej niż cała branża. Po trzech kwartałach 2019 wypracowaliśmy 237,2 mln zł przychodów, czyli o 8% więcej niż przed rokiem. Cieszy nas również to, że systematycznie zwiększamy udział sprzedaży e-commerce. Wierzę, że obecne tempo rozwoju pozwoli zgodnie z założeniami za pięć lat przekroczyć 500 mln zł obrotu i umocnić naszą firmę w gronie największych graczy na rynku – podsumowuje Łukasz Skowroński.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas