Facebook

HEG upadł, klienci mogą dochodzić roszczeń

Sąd ogłosił upadłość Hermes Energy Group. Dotychczasowi klienci firmy mogą dochodzić swoich roszczeń.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje byłych odbiorców Hermes Energy Group (HEG), iż na stronie internetowej syndyka zamieszczono postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie z 12 marca w sprawie ogłoszenia upadłości firmy. Klienci znajdą tam także informacje o możliwości dochodzenia swoich roszczeń (np. w przypadku nadpłaty rachunków za energię i za gaz).

Sąd wezwał także wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Oznacza to konieczność zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, aby mogła ona zostać zaspokojona zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe.

– Z uwagi na fakt, iż bieg terminu na zgłoszenie wierzytelności rozpoczyna się od dnia obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym śledzenie tego terminu jest niezwykle istotne. Odbiorcy dochodzący swoich wierzytelności od Hermes Energy Group w upadłości powinni zatem śledzić informacje na stronie internetowej Hermes Energy Group, na stronie syndyka oraz publikacje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Również URE poinformuje o dacie ukazania się obwieszczenia – informuje na swojej stronie Urząd Regulacji Energetyki.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas