Facebook

Nawet 75% sieci SN Taurona ma być skablowane

Należące do Tauron Dystrybucja linie elektroenergetyczne średniego napięcia zostały skablowane już w ponad 38%. W perspektywie kolejnych dwóch dekad udział ten ma ulec podwojeniu do 75%. Aby osiągnąć ten cel spółka planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych SN na linie kablowe.

Na koniec 2019 roku Tauron Dystrybucja posiadał 25 125 km linii energetycznych kablowych średnich napięć (SN), a więc linii przebiegających trasami pod ziemią. Co roku u tego OSD przybywa ich średnio 1 tys. km. Wpływ na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, ma również rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów oraz budowa nowych powiązań sieciowych.

Do 2040 roku chcemy zwiększyć udział sieci kablowych do poziomu 75%. Jest to założenie długoterminowe, jednak dla energetyki, gdzie duże inwestycje sieciowe planowane i realizowane są w cyklach wieloletnich, jest to realny i ambitny plan – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes spółki Tauron.

Spółka w pierwszej kolejności prowadzi przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych, sadziowych i zasilających duże liczby klientów. Uszkodzenia linii napowietrznych powodowane są głównie przez gwałtowne zjawiska pogodowe. Wichury, intensywne burze, czy nawet trąby powietrzne występują w różnych lokalizacjach bez możliwości ich przewidzenia i znalezienia prawidłowości w występowaniu oraz częstotliwości. Dlatego Tauron Dystrybucja prowadzi stopniową, równomierną przebudowę sieci na całym obszarze swojego działania. Przy planowaniu przebudowy istniejących linii napowietrznych analizowane są możliwości prowadzenia ich tras w nowych lokalizacjach, często wzdłuż ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych, potrzeb klientów i osiągnięcia optymalnego układu pracy sieci. W praktyce, z uwagi na bariery związane z pozyskaniem prawa drogi dla inwestycji liniowych, działania związane z odbudową i rozwojem sieci SN są planowane i realizowane coraz częściej w technologii kablowej. W przyszłości jednak tempo przebudowy zależeć będzie głównie od możliwości finansowych, dostępności zasobów, możliwości pozyskania prawa drogi oraz potencjału rynku wykonawców.

– Dla skutecznej realizacji programu przebudowy linii napowietrznych SN na linie kablowe konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, mających na celu uproszczenie pozyskania prawa drogi dla inwestycji liniowych. Takie regulacje przyśpieszą realizację inwestycji i mogą jednocześnie korzystnie wpłynąć na rozwój rynku projektantów oraz zoptymalizowanie cen pozyskania dokumentacji projektowej – wyjaśnia Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Dystrybucja.

Zwiększenie udziału linii kablowych SN powoduje zmianę warunków technicznych funkcjonowania sieci. Dlatego przy planowaniu przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, Tauron Dystrybucja uwzględnia również inwestycje towarzyszące, takie jak modernizacja układów kompensacyjnych, poprawa uziemień, dobudowa nowych sekcji na stacjach, a w niektórych przypadkach również rozbudowa sieci wysokich napięć.

Zmiany technologiczne spowodowały, że nakłady jednostkowe na budowę linii napowietrznej zbliżyły się do nakładów na budowę linii kablowych. Obecnie, po uwzględnieniu kosztów utrzymania linii i wieloletniego eksploatowania majątku, w perspektywie wieloletniej linie kablowe są na podobnym poziomie kosztowym, co linie napowietrzne. W ich przypadku wyeliminowane lub zdecydowanie mniejsze są koszty i zakres koniecznych wycinek zieleni, koszty usuwania awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz ponoszonych opłat.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas