Facebook

Energoaparatura wybuduje GPO na potrzeby farmy wiatrowej

Energoaparatura podpisała ze spółką E&W umowę na kompleksową realizację („pod klucz”) inwestycji polegającej na wybudowaniu oraz przekazaniu do eksploatacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz kompletnym wyposażeniem, w tym przyłączem do sieci Operatora Systemu – Głównego Punkt Odbioru (GPO), tj. stacji elektroenergetycznej 110 kV/SN. Stacja będzie zlokalizowana na terenie budowanej przez E&W Farmy Wiatrowej Janikowo. Wartość umowy wynosi 5,9 mln zł netto, a prace mają zostać zrealizowane w terminie do 9 kwietnia 2021 roku. Umowa przewiduje prawo opcji na dodatkowe prace w zakresie testów, pomiarów i odbiorów farmy wiatrowej o wartości 30 tys. zł, z którego spółka E&W może skorzystać w terminie roku od dnia odbioru końcowego.

Energoaparatura świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych, elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Spółka brała udział w budowie i modernizacji niemal wszystkich dużych obiektów energetycznych i przemysłowych w kraju. W pierwszym kwartale 2020 roku przychody Energoaparatury wyniosły 7,53 mln zł wobec 7,11 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka miała 473 tys. zł straty netto, podczas gdy rok wcześniej była 321 tys. zł pod kreską.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas