Facebook

Energa buduje farmę na pokopalnianych terenach

Energa rozpoczyna kolejną inwestycję w obszarze odnawialnych źródeł energii. Na terenach pokopalnianych w gminie Przykona, gdzie zbudowano farmę wiatrową, planowane jest wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej. Nowy projekt PV „Gryf”, o mocy blisko 20 MW, przygotowany jest do udziału w aukcji OZE w 2020 roku.

Spółka Energa OZE rozpoczęła proces wyboru generalnego wykonawcy farmy fotowoltaicznej PV „Gryf”. W przypadku wygrania tegorocznej aukcji OZE inwestycja ma być oddana do eksploatacji w przyszłym roku. Nowa farma fotowoltaiczna będzie utworzona z około 70 tys. paneli polikrystalicznych PV. Łączna moc wyniesie 19,83 MW. Projekt zakłada, że farma będzie eksploatowana co najmniej przez 25 lat.

Proces wyboru generalnego wykonawcy inwestycji rozpoczął się 31 lipca, i jak podkreśla spółka prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, który przewiduje zakończenie inwestycji na koniec 2021 roku.

Energa posiada bogate portfolio źródeł, wykorzystujących energię wody, wiatru i promieniowania słonecznego. Udział OZE w całkowitej mocy zainstalowanej w Grupy Energa wynosi obecnie 39%. Posiada największy procentowy udział OZE spośród dużych polskich grup energetycznych. W pierwszej połowie 2020 roku całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa wynosiła 1,38 GWe, z czego OZE stanowią 39%. W ciągu sześciu miesięcy bieżącego roku grupa wyprodukowała 1,4 TWh energii elektrycznej brutto, w oparciu o zróżnicowane źródła energii, takie jak: węgiel kamienny, woda, wiatr, biomasa i fotowoltaika i dostarczyła łącznie 10,7 TWh energii elektrycznej.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas