Facebook

Energa Operator zmodernizowała GPZ w Rutkach na Pomorzu

Energa Operator zmodernizowała stację transformatorowo-rozdzielczą (GPZ) w miejscowości Rutki k. Żukowa. Po przebudowie znacznie zwiększył się potencjał przyłączeniowy w regionie, pojawiły się też nowe możliwości dla odnawialnych źródeł energii, w tym zlokalizowanej w pobliżu elektrowni wodnej.

Inwestycja w Rutkach obejmuje przebudowę wyprowadzeń linii średnich napięć, zmianę sposobu przyłączenia elektrowni wodnej Rutki oraz modernizację samej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Rutki. W jej ramach dokonano również wymiany dotychczasowego transformatora wysokiego napięcia (WN/SN) na urządzenie o większej mocy. Ponadto zainstalowano drugi transformator. Moc stacji dzięki przebudowie zwiększyła się ponad trzykrotnie. Dodatkowy transformator oznacza również większe bezpieczeństwo dostaw energii.

Modernizacja umożliwi nie tylko przyłączanie nowych odbiorców, ale i odnawialnych źródeł energii, zapewni także maksymalne wykorzystanie istniejącej elektrowni wodnej EW Rutki.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas