Facebook

Raport Banku Pekao: szybki wzrost sektora OZE

Z raportu Banku Pekao dotyczącego rozwoju sektora OZE w Polsce wynika, iż w skali globalnej zużycie energii z OZE rośnie w tempie kilkukrotnie szybszym niż energii konwencjonalnej. Zdaniem analityków wszystko wskazuje na nieuchronne przyspieszenie „zielonej rewolucji”.

Według raportu w skali globalnej zużycie energii z OZE rośnie w tempie kilkukrotnie szybszym niż energii konwencjonalnej. Jej udział w światowej konsumpcji energii pierwotnej sięgnął pod koniec zeszłej dekady 12%. Udział odnawialnych źródeł energii w światowej produkcji energii elektrycznej zwiększył się do 26% w 2019 roku z 19% w 2010 roku.

Przestawianie gospodarki na OZE nie jest tylko domeną najwyżej rozwiniętych państw. Skłaniają się ku temu również biedniejsze, ale szybko rozwijające się państwa. Dobrym przykładem są Chiny, które w ostatnich latach odpowiadają za ponad 40% światowego przyrostu produkcji energii elektrycznej z OZE.

Dlatego oczekuje się, że w najbliższych dekadach globalny sektor energii przejdzie najgłębszą transformację w swojej historii. Według prognoz Światowej Organizacji Energetyki Odnawialnej (IRENA) właściwie każdy ze scenariuszy transformacji energetycznej zakłada dalszy dynamiczny rozwój sektora OZE na świecie. Prognozy wskazują, że w najbliższych latach na cele transformacji energetycznej przeznaczane będzie na całym świecie (w zależności od przyjętego scenariusza) od 2,5 do nawet 4 bln USD rocznie.

Europa Środkowo-Wschodnia

W latach 2010-2019 produkcja energii elektrycznej z OZE w 11 środkowoeuropejskich krajach członkowskich UE rosła w tempie wolniejszym niż w Europie Zachodniej (4% wobec 6% średniorocznie). W konsekwencji znacznie słabszy był również wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii elektrycznej (+8% wobec +17%). Głównymi motorami wzrostu branży w minionych latach były – podobnie jak na świecie – energetyka wiatrowa i słoneczna. Relatywnie dużą rolę w rozwoju sektora OZE w niektórych krajach (np. Czechy, Słowacja) odgrywają również biomasa i biogaz. Zdecydowanymi liderami pod względem dynamiki wzrostu produkcji elektrycznej z OZE były w tym czasie opierające swój rozwój na energetyce wiatrowej Litwa i Polska.

Duże zmiany w Polsce

Proces transformacji energetycznej rozpoczął się również w naszym kraju. Cele rządowe na najbliższą dekadę, zaaprobowane przez KE, zakładają istotny dalszy wzrost udziału OZE w gospodarce (z 12% w 2019 roku do 23% na koniec bieżącej dekady). Także rekordowe ceny uprawnień do emisji CO2 istotnie zmieniają ekonomikę produkcji energii. W końcu model działalności oparty w większym stopniu na zielonych źródłach staje się też priorytetem strategicznym krajowych koncernów energetycznych.

Raport Banku Pekao wskazuje, że transformacja krajowej gospodarki w kierunku OZE będzie wymagała m.in. znacznych inwestycji w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną, a także zapewnienia dostępności konwencjonalnych źródeł energii w okresach zmniejszonej aktywności instalacji energetyki odnawialnej. Z transformacją energetyczną wiążą się olbrzymie nakłady, szacowane w perspektywie najbliższych 20 lat na co najmniej 1,6 biliona złotych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas