Facebook

APS Energia

APS Energia z najwyższym backlogiem i bliska rekordowego kontraktu

APS Energia w pierwszym kwartale tego roku wypracowała 15 mln zł skonsolidowanych wobec 20,1 mln zł rok wcześniej. Strata netto powiększyła się z 2,3 mln zł do 6,15 mln zł. Grupa obecnie posiada najwyższy portfel zamówień w swojej historii, a jego wartość wkrótce może znacząco wzrosnąć. APS Energia złożyła bowiem najkorzystniejsza ofertę na dostawę systemów…

Więcej

APS Energia blisko kontraktu za 85 mln zł

APS Energia złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu zorganizowanym przez AO „Koncern Tytan-2” na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych Nr 1, 2, 3, 4 elektrowni atomowej „Akkuyu”. Oferta polskiego producenta uzyskała największą liczbę punktów i – jak wskazano w protokole z przetargu – na podstawie oceny i porównywania ofert została uznana przez komisję przetargową…

Więcej

APS Energia skorzystała z tarczy antykryzysowej

APS otrzymała subwencje finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego 29 kwietnia programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm. 3,5 mln zł przyznano APS Energii, natomiast 1,36 mln zł spółce zależnej – Enap. Uzyskanie subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów APS Energii i jej spółki zależnej w marcu 2020 roku w…

Więcej

APS Energia chce przeznaczyć na dywidendę 1,4 mln zł

Zarząd APS Energia chce z ubiegłorocznego zysku netto przeznaczyć na dywidendę 1,41 mln zł, co daje pięć groszy na akcję. Pozostała kwota, czyli 1,95 mln zł ma zasilić kapitał zapasowy. Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 15 maja oraz dnia wypłaty dywidendy na 25 maja. – Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest obecna sytuacja gospodarcza…

Więcej

Grupa APS Energia bije kolejny rekord przychodów i zysków

W 2019 roku przychody Grupy APS Energia osiągnęły rekordowe w historii 134,8 mln zł, o 8,8% więcej niż rok wcześniej. EBITDA wyniosła 16,1 mln zł (+8,8%), zysk operacyjny 13,0 mln zł (+8,9%), natomiast a zysk netto urósł o 55% do 10,6 mln zł. – Rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży i marży na sprzedaży w 2019…

Więcej

APS Energia zwiększa moce produkcyjne w Rosji

APS Energia Rus, rosyjska spółka zależna APS Energia, podpisała notarialną umowę kupna – sprzedaży nieruchomości zabudowanej. Sprzedającym jest Uralenergo – Sojuz. Przedwstępna umowa w tej sprawie została zawarta na początku grudnia ubiegłego roku. Zgodnie z umową APS Energia Rus nabyła budynek administracyjno-produkcyjny o łącznej powierzchni 2,5 tys. m2 oraz prawa użytkowania wieczystego do części gruntu,…

Więcej

APS Energia utrzymuje wysoki poziom przychodów

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy APS Energia wzrosły o blisko 5%. Zarząd spółki skupia się na terminowej realizacji kontraktów i rozwoju nowych rozwiązań dla energetyki i trakcji. Przychody Grupy APS Energia po dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 84,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 4,8%. Wynik netto był ujemny –…

Więcej

APS Energia negocjuje duży kontrakt w Rosji

APS Energia otrzymała informację o podpisaniu umowy pomiędzy rosyjską spółką Zavod Invertor a stroną trzecią, w której realizacji jako poddostawca miałaby uczestniczyć także APS Energia Rus, spółka w 100% zależna od APS Energia. W związku z powyższym APS Energia informuje, że APS Energia Rus prowadzi negocjacje z Zavod Invertor dotyczące dostaw urządzeń zasilania awaryjnego. Planowane…

Więcej

APS Energia liczy na zdecydowaną poprawę

Zarząd APS Energia spodziewa się, że drugie półrocze będzie znacznie lepsze niż pierwsze i podtrzymuje założony w strategii 20-procentowy wzrost przychodów na koniec bieżącego roku. Portfel zamówień Grupy APS wynosił na koniec czerwca 74,6 mln zł. APS Energia w pierwszym półroczu 2019 roku wypracowała skonsolidowane przychody w wysokości 48,8 mln zł (53,9 mln zł rok…

Więcej

APS Energia dostarczy systemy dla FPS

APS Energia przyjęła do realizacji trzy zamówienia na dostawę systemów energoelektronicznych i systemów sterowania do lokomotyw oraz wielosystemowych przetwornic statycznych podwagonowych wraz z systemami diagnostyki pokładowej oraz rejestratorami ciśnień do wagonów. Zamówienia zostaną zrealizowane dla H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS) w ramach podpisanej na czas nieokreślony umowy ramowej. Harmonogram dostaw dla pierwszego z…

Więcej

APS Energia kontynuuje dywersyfikację w nowych sektorach

Na koniec marca APS Energia miała do zrealizowania w 2019 roku zamówienia o wartości 46,6 mln zł. W kontraktach przeważają projekty realizowane na rynku krajowym. Grupa szuka szans w nowych segmentach rynku, zamierza rozszerzać kompetencje w segmencie transportu i trakcji oraz magazynów energii i elektromobilności. APS Energia w pierwszym kwartale 2019 roku wypracowała skonsolidowane przychody…

Więcej

Słabsze wyniki APS Energia w pierwszym kwartale

APS Energia podała wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 roku. Skonsolidowane obroty wyniosły 20,9 mln zł wobec 29,5 mln zł rok wcześniej. Jak tłumaczy spółka, redukcja przychodów wynika z okresowo mniejszej sprzedaży na rynku rosyjskim, niezrównoważonej wzrostem generowanym na rynku polskim. APS Energia zakończyła pierwsze trzy miesiące tego roku stratą netto na poziomie 2,3…

Więcej

APS Energia zamienia stratę w zysk

Grupa APS Energia podała wstępne wyniki, jakie wypracowała po trzech kwartałach bieżącego roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 80,8 mln zł wobec 62,9 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy był na poziomie 1,5 mln zł, podczas gdy rok temu dziewięć miesięcy zakończyły się stratą w wysokości 5,6 mln zł. – Za wzrost przychodów odpowiada wysoka dynamika…

Więcej

Certyfikat IRIS dla APS Energia

28 maja APS Energia uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania biznesem z normą dla branży kolejowej ISO/TS 22163:2017, która zastąpiła standard IRIS. Dokument pozwoli spółce na dalszą współpracę z największymi producentami pojazdów szynowych w Polsce i na świecie. Certyfikat został wydany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas (BV). Podstawą wydania dokumentu jest pozytywny wynik audytu…

Więcej

APS Energia z rekordem w pierwszym kwartale

APS Energia w pierwszym kwartale 2018 roku wypracowała rekordowe przychody w wysokości 29,5 mln zł (wzrost o 59% rok do roku). Zysk netto wyniósł 3,3 mln zł wobec 2,4 mln zł rok wcześniej. Producent systemów zasilania gwarantowanego ma najwyższy w swojej historii backlog, warty 43,5 mln zł. – Ubiegły rok był dla nas okresem intensywnej…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas