Facebook

Elektromont

Elektromont planuje ponad 30 mln zł obrotów

Notowany na New Connect Elektromont po trzech kwartałach zanotował wzrost zysku netto o 35%, do poziomu 354 tys. zł. Przychody w tym czasie poprawiły się o 6% i wyniosły 20,3 mln zł. Wyższa dynamika zysku netto niż obrotów oznacza, że na koniec września jeleniogórska spółka elektroinstalacyjna poprawiła rentowność netto. – Cieszymy się, że po trzech…

Więcej

Elektromont zdobył zlecenia za 5,2 mln zł

Jeleniogórski Elektromont podpisał z firmą Strabag umowę na wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych/ zewnętrznych w Zakładzie Produkcji Hamulców w Mirkowie. Wartość zlecenia wynosi 4,7 mln zł. Prace, które rozpoczęto 13 marca, mają się zakończyć 10 czerwca bieżącego roku. Elektromont otrzymał także od spółki Sokołów zlecenie na budowę linii średniego napięcia z głównej stacji SN…

Więcej

Elektromont zdobywa kolejne zlecenia

Elektromont podpisał z firmą BudInwest umowę na wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w multifunkcyjnej hali w Środzie Śląskiej. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie zadania określono na kwotę w wysokości 898 tys. zł. Jeleniogórska spółka elektroinstalacyjna podpisała także list intencyjny z firmą Skanska na wykonanie dodatkowych robót elektrycznych w ramach umowy zawartej pod koniec czerwca…

Więcej

Elektromont zarobił ponad dwa razy więcej

Przychody jeleniogórskiego Elektromontu w drugim kwartale wyniosły ponad 5,9 mln zł i były o ponad 500 tys. zł wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O ponad 200% zwiększył się natomiast zysk netto, który ukształtował się na poziomie 85,5 tys. zł. – Cieszy nas tak duży, ponad dwukrotny wzrost zysku netto. Pomimo niekorzystnej aury na…

Więcej

Elektromont podpisał umowę ze Skanska

Elektromont podpisał umowę z Grupą Skanska. W ramach porozumienia firma zrealizuje prace elektroinstalacyjne przy budowie kompleksu budynków produkcyjno-biurowych, gdzie wytwarzane będą podzespoły do pojazdów samochodowych.  Elektromont wykona układy zasilania energią elektryczną, dostarczy i zamontuje dwie stacje transformatorowe oraz rozdzielnice niskiego napięcia, wykona także instalacje wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemy ostrzegania dźwiękowego. Planowany termin zakończenia…

Więcej

Elektromont zdobył zamówienia za 7,7 mln zł

W ciągu dwóch tygodni na przełomie marca i kwietnia Elektromont z Jeleniej Góry poinformował o zdobyciu trzech zleceń na łączną kwotę ponad 7,7 mln zł. Dla porównania, w roku ubiegłym przychody Elektromontu wyniosły 23,2 mln zł, co oznacza, że podpisane w ostatnim czasie kontrakty stanowią 1/3 ubiegłorocznej sprzedaży. Zamówienie o najwyż-szej wartości – 5,1 mln…

Więcej

Elektromont wykona instalację dla Wrobisu

Elektromont otrzymał zlecenie od Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 2 Wrobis na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w hali widowiskowo-sportowej w Karlinie. Wartość zlecenia to ponad 1,6 mln zł.…

Więcej

Elektromont zdobył kolejne zlecenia

Elektromont z Jeleniej Góry podpisał ze spółką Wrobis umowę na budowę przyłączy energetycznych SN i nn wraz z budynkiem technicznym w SPSK-1 w Szczecinie. Wartość prac ustalono na 1,5 mln zł. Realizacja kontraktu ma nastąpić jeszcze w maju. Elektromont otrzymał także zlecenie od firmy Budinwest na wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych. Wartość prac…

Więcej

Elektromont oświetli gminę Stronie Śląskie

Elektromont wykona oświetlenie uliczne w Gminie Stronie Śląskie. Wartość porozumienia wynosi 340 tys. zł. Jak informują władze spółki, otrzymane zlecenie jest wymiernym efektem działania otworzonego w czerwcu 2009 r. oddziału Elektromont w Legnicy oraz realizacji celów emisyjnych zakładających rozwój działalności spółki w zakresie wykonawstwa instalacji oświetlenia ulicznego.…

Więcej

Elektromont wykona instalacje w Modlinie

Jeleniogórski Elektromont podpisał umowę z firmą Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie sieci telekomunikacyjnych na terenie lotniska Warszawa Modlin. W ramach zadania Elektromont zrealizuje roboty budowlane w zakresie linii telekomunikacyjnych dla sterowania, monitoringu i sygnalizacji, linii telekomunikacyjnych dla potrzeb teleinformatyki, sieci telefonicznej, teletechnicznej kanalizacji pierwotnej i wtórnej, DVOR telekomunikacji na Lotnisku…

Więcej

Elektromont miał 7,1 mln zł przychodów

Niesprzyjające warunki atmosferyczne (długa zima i powodzie), a także wzrost cen materiałów (m. in. kabli i przewodów) niezbędnych przy realizacji kontraktów – to tylko niektóre z czynników, jakie miały wpływ na wyniki osiągnięte w pierwszym półroczu przez zielonogórski Elektromont. Spółka w ciągu sześciu miesięcy  2010 r. wypracowała 7,1 mln zł przychodów wobec kwoty 10,4 mln…

Więcej

Elektromont wykona instalacje elektryczne

Elektromont z Zielonej Góry otrzymał zlecenie na wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w szczecińskim szpitalu. Wartość zaplanowanych robót w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń zgodnych z projektem wykonawczym wyniesie 4 mln zł. W przypadku zgody inwestora na wykorzystanie równoważnych zamienników materiałowych wartość prac wyniesie niecałe 3,6 mln zł. Termin realizacji zadania upływa 30 listopada 2011…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas