Facebook

PGE Dystrybucja

PGE dystrybucja zautomatyzuje system zarządzania instalacjami prosumenckimi

PGE Dystrybucja podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu zwiększy liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej usługi na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego…

Więcej

Automatyzacja systemu zarządzania instalacjami prosumenckimi

Konsorcjum z udziałem Politechniki Łódzkiej, PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej oraz spółki Apator Elkomtech podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu ma zwiększyć liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które będzie można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji. Celem projektu jest…

Więcej

PGE Dystrybucja przystąpiła do EDSO

PGE Dystrybucja przystąpiła do europejskiego stowarzyszenia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych EDSO for Smart Grids. Spółka stała się pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia z prawem głosu we wszystkich kwestiach poruszanych w pracach EDSO for Smart Grids, a zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w połowie grudnia 2017 roku w Düsseldorfie, Wojciech Lutek, prezes PGE Dystrybucja, został powołany…

Więcej

PGE Dystrybucja przebuduje linię 110 kV

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja podpisali umowę na dofinansowanie projektu przebudowy linii 110 kV na odcinku Poniatowa-Nałęczów. Dzięki tej inwestycji zwiększy się możliwość przyłączania odnawialnych źródeł energii na terenie Lubelszczyzny. Projekt „Przebudowa linii 110 kV relacji Poniatowa-Nałęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” zwiększy techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł…

Więcej

PGE Dystrybucja wdraża innowacyjny system wykrywania zwarć

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna wdrożył innowacyjny system wykrywania i izolowania zwarć występujących na napowietrznych liniach średniego napięcia, co znacząco zmniejszy liczbę odbiorców pozbawionych zasilania podczas występowania tego typu awarii sieci – poinformowała spółka. PGE wyjaśnia, że FDIR (ang. Fault Detection Isolation and Restoration) to system automatycznej detekcji i izolacji miejsca zwarcia. Działa w oparciu o…

Więcej

Centra Dyspozytorskie PGE Dystrybucja wyposażone w wizualizacje wielkoformatowe

W ostatnim tygodniu października 2017 r. w Oddziałowym Centrum Dyspozytorskim PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej została oddana do użytku nowoczesna ściana graficzna, która zastąpiła wyeksploatowaną makietę synoptyczną. Nowoczesna wizualizacja wieloformatowa pozwoli na kontrolę i nadzór nad siecią w czasie rzeczywistym. Instalacja składa się z 32 specjalistycznych 55 calowych monitorów, przeznaczonych do pracy ciągłej oraz kontrolera graficznego.…

Więcej

PGE Dystrybucja ma nowe Centrum Dyspozytorskie

Od połowy października na terenie mieleckiego Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja działa nowe Centrum Dyspozytorskie. Zastosowane tam nowoczesne technologie umożliwiają sprawniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie ruchu sieciowego w tej części województwa podkarpackiego. Oddanie nowego Centrum Dyspozytorskiego Mielec stanowi ostatni etap konsolidacji z byłym Centrum Dyspozytorskim Tarnobrzeg, dzięki czemu możliwe będzie sprawowanie z jednego miejsca nadzoru dyspozytorskiego nad…

Więcej

PGE zmodernizowała na Podlasiu stacje 110/15 kV

W pierwszym półroczu bieżącego roku PGE Dystrybucja zrealizowała na terenie województwa podlaskiego, w Augustowie i Hajnówce, dwie inwestycje polegające na modernizacji stacji. W Augustowie stacja wyposażona jest w cztery pola WN, które podlegały kompleksowej modernizacji w zakresie rozdzielni WN i SN. Wymieniona została cała aparatura WN, urządzenia pomiarowe i sterujące, a także obwody związane z…

Więcej

PGE Dystrybucja automatyzuje sieć

PGE Dystrybucja kontynuuje program automatyzacji sieci, polegający na instalacji nowych łączników średniego napięcia. W 2017 roku spółka zainstaluje ponad 1400 łączników we wszystkich swoich oddziałach, co pozwoli na dokończenie czteroletniego cyklu wyposażenia sieci w nowoczesną aparaturę łączeniową. Program został zainicjowany w 2014 roku, a w minionym roku spółka zainstalowała 1300 sztuk nowych, zdalnie sterowanych, łączników…

Więcej

Alumast zamontuje słupy dla PGE Dystrybucja

Alumast jako lider konsorcjum zawarł umowę z PGE Dystrybucja. Przedmiotem kontraktu jest dostawa i wymiana słupów oświetlenia drogowego na obszarze działalności PGE Dystrybucja Oddział Łódź-Miasto. W ramach umowy dostarczone i zamontowane zostaną słupy kompozytowe. Wartość zamówienia to 334 tys. zł. Termin realizacji zadania ustalono na sześć miesięcy od dnia podpisania umowy datowanej na 5 lipca.…

Więcej

Trakcja PRKiI kończy inwestycję dla WKD i podpisuje umowę z PGE

Trakcja PRKiI pod koniec maja zakończyła proces zmiany napięcia w sieci trakcyjnej dla Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Na początku czerwca spółka poinformowała o podpisaniu z PGE Dystrybucja umowy na przebudowę linii napowietrznej. Warszawska Kolej Dojazdowa zakończyła proces zmiany napięcia w sieci trakcyjnej z 660 V na 3 kV. Trwający przez kilka lat proces przygotowania i przełączenia…

Więcej

PGE Dystrybucja kupi złącza kablowe nn

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów kupi od firmy Pelmet z Krościenka Wyżnego złącza kablowe nn. Wartość zamówienia opiewa na 1 mln zł. Z kolei za dostawę złączy kablowo-pomiarowych nn dla PGE będzie odpowiedzialna spółka Incobex z Bielska-Białej, która za realizację tego zamówienia zainkasuje 2,5 mln zł.…

Więcej

DGT dostarczy urządzenia transmisji danych dla PGE Dystrybucja

Firma DGT podpisała umowę na dostawę Urządzeń Transmisji Danych w technologii 2G/3G/LTE dla PGE Dystrybucja. Firma zakończy dostawy latem tego roku, a do lutego2018 roku będzie świadczyć usługi serwisowe. Umowa będzie realizowana w ramach projektu „Budowy warstwy transmisji danych inteligentnego systemu pomiarowego (AMI)” dla PGE Dystrybucja. Pozostałymi zadaniami, towarzyszącymi tej dostawie będą: budowa i wdrożenie…

Więcej

Dystrybutorzy energii tworzą spółkę CSWI

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator i Tauron Dystrybucja złożyli wniosek do UOKiK o utworzenie spółki CSWI. Przedmiotem działalności nowoutworzonej spółki celowej CSWI będzie uruchomienie, wdrażanie, utrzymanie, eksploatacja oraz rozwój Centralnego Systemu Wymiany Informacji – ogólnokrajowej platformy wymiany informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce, pozostałymi operatorami systemów…

Więcej

PGE zainwestuje 220 mln zł na Podlasiu

W 2016 roku białostocki oddział PGE Dystrybucja zrealizuje inwestycje o wartości około 220 mln zł. Tegorocznymi priorytetami inwestycyjnymi PGE Dystrybucja w województwie podlaskim będą: budowa stacji transformatorowej w Milejczycach, modernizacja stacji w Białymstoku, Augustowie i Ełku oraz budowa linii 110 kV relacji Siemiatycze – Siedlce i Siemiatycze – Adamowo. W 2015 r. białostocki oddział PGE…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas