Facebook

PSE

Linia 400 kV Mikułowa–Czarna gotowa do rozruchu próbnego

Prace związane z budową nowej i modernizacją istniejącej linii 400 kV Mikułowa–Czarna zostały zakończone w terminie. Według Andrzeja Napierskiego, prezesa IDS-BUD S.A., w najbliższych tygodniach przeprowadzony zostanie rozruch próbny linii, a także niezbędne próby napięciowe i obciążeniowe. Do końca roku planowane jest zgłoszenie linii do użytkowania. Obszar, na którym powstała nowa linia, obejmuje 11 gmin…

Więcej

Rekordowa produkcja dobowa instalacji PV w sierpniu

Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 12 sierpnia br. źródła PV wyprodukowały rekordową ilość energii elektrycznej wynoszącą 12,3 GWh. W szczytowym momencie generacja PV wynosiła 1609 MW. Jednocześnie operator poinformował, iż analizując wykorzystanie PV, rekordowy był kwiecień, kiedy było małe zachmurzenie, i któremu towarzyszyły umiarkowane temperatury. Na dzień 1 sierpnia 2020 r. w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym…

Więcej

Mniejsze zużycie energii w sierpniu

W sierpniu zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 1,3% niższe niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego, a produkcja spadła o 3,8% Nadal zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku trafia do Polski energii z importu, który wzrósł w porównaniu do sierpnia 2019 o ponad 50%. Jak wynika z danych z platformy ENTSO-E, w sierpniu 2020…

Więcej

Testy standardu Tetra w elektrowniach PAK

W Zespole Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin (ZE PAK) zakończone zostały miesięczne testy usługi łączności krytycznej w standardzie Tetra przeprowadzone wspólnie z Enspirionem, spółką zależną Energi z Grupy Orlen. Usługa została przetestowana w elektrowniach w Pątnowie i w Koninie, w związku z koniecznością dostosowania polskiej energetyki do wymagań dyrektywy unijnej w sprawie NCER (Network Code on…

Więcej

W lipcu w fotowoltaice przybyło ponad 152 MW

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 sierpnia wynosiła 2261,3 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 156,22% rok do roku i o 7,23% w porównaniu do miesiąca wcześniejszego. Według danych na 1 lipca moc systemów PV w KSE wynosiła 2108,3…

Więcej

Powstaje unijna organizacja zrzeszająca OSD

Powstaje nowa europejska organizacja zrzeszająca operatorów sieci elektroenergetycznych – OSD UE (ang. EU DSO Unity). Ma ona reprezentować dystrybutorów na forum unijnym w zakresie opracowywania kodeksów i wytycznych sieciowych. – Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) mają do odegrania ważną rolę w procesie transformacji energetyki – są coraz bardziej istotni dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, wspierają funkcjonowanie…

Więcej

CBA prowadzi kontrole w PSE

4 sierpnia Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego poinformował, że funkcjonariusze lubelskiej delegatury CBA 1 lipca 2020 roku rozpoczęli kontrolę w spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dotyczy ona zamówienia publicznego „Dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”. – Przewidywany termin zakończenia kontroli to 30 września bieżącego roku – informują przedstawiciele Centralnego Biura Antykorupcyjnego.…

Więcej

Moc PV w Polsce przekroczyła 2,1 GW

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 lipca wynosiła 2108,9 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 175,14% rok do roku i o 7,98% w porównaniu do miesiąca wcześniejszego. Według danych na 1 czerwca moc systemów PV w KSE wynosiła 1953,1…

Więcej

Moc PV w Polsce zbliża się do 2 GW

Według najnowszych danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, moc zainstalowana w fotowoltaice w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 czerwca wynosiła 1953,1 MW (na podstawie danych przekazanych do OSP). Oznacza to wzrost o 176,4% rok do roku i o 6,6% w porównaniu do miesiąca wcześniejszego. Według danych na 1 maja moc systemów PV w KSE wynosiła 1 832,7…

Więcej

OSP wnioskują o 1,2 mld euro dofinansowania

Operatorzy systemów przesyłowych państw bałtyckich i Polski złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury energetycznej ze środków mechanizmu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Litgrid (Litwa), AST (Łotwa) i Elering (Estonia) wnioskują o wsparcie realizacji tzw. drugiego etapu synchronizacji. Obejmuje on m.in. budowę Harmony Link, podmorskiego połączenia między Polską a Litwą.…

Więcej

PSE: 1,83 GW mocy w fotowoltaice

Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na dzień 1 maja wynosiła 1832,7 MW – informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne. To o 181,4% więcej wobec analogicznego okresu roku ubiegłego i o 8,1% w porównaniu do początku kwietnia. Zgodnie z danymi PSE, 1 kwietnia 2020 roku moc instalacji PV w KSE wyniosła 1695,35 MW. Oznacza…

Więcej

PSE nałożyły na Elektrobudowę ponad 20 mln zł kary

Elektrobudowa otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych notę obciążeniową na kwotę 20,6 mln zł w związku z realizacją przez katowicką spółkę kontraktu na modernizację stacji 220/110 kV Konin. PSE odstąpiły od powyższej umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i nałożyły na Elektrobudowę kary umowne w wysokości 20,2 mln zł. Jak podkreśla Elektrobudowa, wartość powyższego zadania…

Więcej

PSE: 1,7 GW mocy w fotowoltaice

Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na początku kwietnia wyniosła prawie 1,7 GW – wynika z informacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jak informują PSE, z danych przekazanych do operatora wynika, że na dzień 1 kwietnia 2020 r. moc instalacji PV w KSE wyniosła 1695,35 MW. Oznacza to wzrost o 181,15% w porównaniu dla…

Więcej

PSE: praca KSE bezpieczna w obliczu epidemii COVID-19

PSE pełniące rolę Operatora Systemu Przesyłowego w Polsce, wdrożyły szereg działań organizacyjnych i prewencyjnych, których celem jest zabezpieczenie niezakłóconego przesyłu energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju podczas epidemii koronawirusa w Polsce i Europie. System pracuje bezpiecznie w całej Polsce. W PSE uruchomione zostały procedury prewencyjne na wypadek utraty ciągłości działania spółki, a powołany pod koniec…

Więcej

233 mln zł z UE dla PSE na infrastrukturę przesyłową na Pomorzu

Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie blisko 233 mln zł wsparcia ze środków UE dla projektu „Budowa linii Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo – Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym”. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych. W ramach projektu budowana jest dwutorowa linia 400 kV…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas